ABOUT

Art, ecology and cycling

I’m born and raised in Brussels (° Uccle, 27/08/1966) in a creative family with a great love for art, music, movies and travel.

As a child I wanted to ‘improve the world’, to make it more beautiful. A city child who has always cherished trees, flowers and animals and stood up for those who cannot defend themselves. I learned to ride a bike in a popular neighborhood in Brussels, known as ‘Little Chicago’. A neighborhood with lots of children playing in the streets and with little car traffic. Today I still use my bicycle every day… and I still love my city!

My professional curriculum includes working for Oxfam solidarity, a graphic design agency, politics and copyright organisations. In addition I’ve been very active in the field of climate change, air quality, plastic pollution, animal welfare, carfree mobility and other environmental issues.

With a degree in art history and archaeology, my other passions are art and culture. As a spectator, participant but also as an artist. As “The Green Fairy” (artist name) I make collages, all consisting of cheerful sixties images mixed with contemporary social issues. My first collages date from the ’90s. And after a “collage block” of a few years, I’m active again since 2017. Since 2018 I’ve been participating in group exhibitions and  pop-up exhibitions.

Let The Green Fairy blow your mind…

                                      *     *     *     

Geboren en getogen in Brussel (° Ukkel, 27/08/1966), werd ik grootgebracht in een creatieve familie met veel liefde voor muziek, film, kunst en reizen.

Al van kleins af aan wil ik de wereld verbeteren en mooier maken. Een stadskind met een grote liefde voor bomen, bloemen en dieren en een zwak voor diegenen die zich niet kunnen verdedigen. Ik leerde fietsen in een dichtbevolkte buurt in Brussel die in de volksmond ‘Klein Chicago’ werd genoemd. Een buurt met veel spelende kinderen en weinig autoverkeer. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds een dagelijkse fietser en dol op mijn stad!

Op mijn professioneel CV staan ervaringen bij o.a. Oxfam solidariteit, een grafisch bureau, politiek en de auteursrechtensector. Daarnaast ben ik jarenlang actief binnen domeinen als klimaatverandering, luchtkwaliteit, plasticvervuiling , dierenwelzijn, autoloze mobiliteit en andere milieuthema’s.

Met een diploma kunstgeschiedenis en archeologie op zak, zijn kunst en cultuur mijn andere passies. Als toeschouwer, als deelnemer maar ook als kunstenaar. Onder de artiestennaam “The Green Fairy” maak ik collages in een vrolijke sixties beeldentaal en steeds met een hedendaagse maatschappelijke insteek. Mijn allereerste collages dateren van de jaren ‘90. En na een “collage block” van enkele jaren, ben ik opnieuw actief sinds 2017. Vanaf 2018 neem ik ook deel aan (groeps)tentoonstellingen.  

Let The Green Fairy blow your mind…