Startpagina

Bevoegdheden

Annemie is sterk geëngageerd op de dossiers leefmilieu, afval en fietsen. Ze ijvert voor meer groen in de stad, een betere luchtkwaliteit, aandacht voor voedsel, klimaat en energie, etc.
Het belang van cultuur, jeugd en sport voor Brussel is niet te onderschatten. In deze budgettair moeilijke tijden vecht Annemie voor het overleven van deze sectoren en een betere samenwerking tussen de gemeenschappen.
Andere dossiers waar Annemie op werkt zijn binnenlandse zaken (veiligheid, zwembaden,…), media, algemene zaken en financiën. Annemie is ook gemeenteraadslid in Jette.

Actueel

We zijn er dankzij Groen in de Senaat in geslaagd om een verregaande tekst goed te keuren die microplastics in de Noordzee sterk moet inperken.    

In de resolutie vragen we drie belangrijke zaken:

...
Philippe Henry, Evelyne Huytebroeck, Annemie Maes en Johan Danen

De Kamer en de drie deelstaatparlementen zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke verklaring over het klimaatbeleid in België. Het is de eerste maal dat een dergelijk initiatief plaatsvindt. Het gaat om een intentieverklaring, waarin de delegaties van de Kamer, het Brussels, Vlaams en Waals Parlement de Europese klimaatdoelstellingen onderschrijven, en een aantal aanbevelingen doen...

'Bij Net Brussel is het niet enkel het afval dat stinkt', zegt Annemie Maes (Groen) in het Brussels Parlement (zie filmpje). Oktober was een schandaleuze maand voor het afvalagentschap Net Brussel: zo lekte het nieuws dat Net Brussel gesorteerd afval verbrandt. 'Na het andere schandaal deze week waarbij het Rekenhof mogelijke fraude met tankkaarten bij Net Brussel signaleerde is dit de...