Menselijker, eerlijker en gezonder

Het kan anders,
ook in Brussel

Sluit je aan bij de doeners van Groen Brussel. We brengen je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en nodigen je uit voor onze activiteiten.

Menselijker, eerlijker en gezonder

Het kan anders,
ook in Brussel

Sluit je aan bij de doeners van Groen Brussel. We brengen je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en nodigen je uit voor onze activiteiten.

Annemie Maes is senator en parlementslid voor Groen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Tegelijkertijd zetelt ze in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Ze is bezig met leefmilieu (luchtkwaliteit, klimaat, voedsel en meer groen), dierenwelzijn, fietsen, netheid en afval, binnenlandse zaken en cultuur, media en jeugd.

Annemie is gemeenteraadslid in Jette en politieraadslid in zone Brussel zone West.

Het kan anders