09 jan 2015

Zwembaden in Brussel: een structureel probleem

Annemie Maes interpelleerde in de laatste commissie binnenlandse zaken bevoegd staatssecretaris Fadila Laanan over de zwembaden in Brussel. Ze klaagt aan dat de situatie nu zodanig erg is dat sommige scholen zelfs geen zwemles meer kunnen aanbieden, nochtans een onderdeel van de eindtermen.  Ze vroeg specifiek naar de geplande heropening van de zwembaden van Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en de VUB. Volgens Annemie Maes is dit alles een gevolg van een structureel probleem: de hoge kostprijs van de exploitatie en het gebrek aan middelen bij gemeenten. Daarom pleit ze al sinds 2009 voor een structurele oplossing in plaats van het huidige oplap-beleid. Samenwerking tussen verschillende zwembad - beheerders voor onderhoudscontracten, een gezamenlijke aankoop van producten etc. kunnen de kosten drukken. Een belangrijke en noodzakelijke stap hiervoor is het opzetten van een juridische structuur, waardoor het gewest de zwembaden kan beheren in samenwerking met de betrokken gemeenten. Fadila Laanan antwoorde hierop dat de zwembaden van Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node eind 2015 terug zouden moeten openen. Over het zwembad van de VUB deed ze geen uitspraak, want dat is privé. De oplossing voor de zwemclubs van Elsene, Schaarbeek en de VUB ligt volgens staatsecretaris Laanan in samenwerking tussen de gemeenten.

Mevrouw Laanan antwoorde hierop dat ze de oprichting van supragemeentelijke infrastructuren wil steunen, zodat de bouw- en beheerkosten tussen de verschillende gemeenten kunnen worden verdeeld. In dit stadium wil ze de geïnteresseerde gemeenten ontmoeten om samen deze doelstelling te kunnen bereiken en om de dossiers te bepalen die opgenomen moeten worden in het meerjaarlijks investeringsplan voor gemeentelijke sportinfrastructuur. Deze ontmoeting wil ze jaarlijks herhalen.

Het volledige verslag van de commissie is hier te vinden. De discussie over de zwembaden staat op pp. 16-29.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.