01 aug 2017

Zoniënwoud erkend als Unesco-werelderfgoed

Eindelijk!  Na 7 jaar parlementair werk voor en achter de schermen en dank zij een constructieve samenwerking tussen de 3 gewesten en de federale staat zijn sinds juli van dit jaar stukken van het Zoniënwoud door Unesco erkend als werelderfgoed. Het Zoniënwoud ligt verspreid over de drie Gewesten: Brussel, Vlaanderen en Wallonië. In het kader van de klimaatsveranderingen erkent het Comité voor het Werelderfgoed van Unesco dat bossen bijzondere aandacht verdienen, en wil met zijn 'bosprogramma' zoveel mogelijk de conventie van het werelderfgoed gebruiken als vector voor een beter behoud van de bossen over de hele wereld. Zo waren er al eerder beukenbossen in Slowakije en Duitsland door Unesco erkend. Sinds 2017 behoren nu ook in ,

beukenbossenAlbaniëOostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Italië, Polen, Roemenië, Slovenië Spanje en met het Zoniënwoud ook België  tot dit werelderfgoed. Unesco beschermt al deze beukenbossen aangezien ze een opmerkelijk voorbeeld zijn van ongestoorde, gematigde bossen die meer en meer onder druk staan. Tot nu toe had België enkel cultureel erfgoed op de Unesco-lijst staan.

De erkenning is het resultaat van mijn parlementair werk en dat van andere collega's van 2010 http://weblex.irisnet.be/?/crb/doc/2009-10/115125/images.pdf waarbij we in een resolutie vroegen om het Zoniënwoud te laten erkennen als werelderfgoed omwille van haar kwetsbare beukenwoud dat bedreigd wordt door de klimaatveranderingen . Het Zoniënwoud is zowel op het vlak van biodiversiteit als recreatieve zone een belangrijke maar kwetsbare groene long. Het heeft een luchtzuiverende werking en zorgt voor een evenwichtige waterhuishouding. Een erkenning door Unesco houdt in dat je er ook zorg voor moet dragen en ecologisch moet beheren. Iets dat de komende maanden en jaren verder op punt moet gezet worden door alle bevoegdheidsentiteiten van het land. Logisch, maar niet steeds evident in ons klein versnipperd landje. Als Groen senator ? de plek bij uitstek om over de gewesten en gemeenschappen heen samen te werken in het belang van het land en al zijn bewoners-  zal ik hier verder op toezien.

Hoewel het een werk van lange adem is ? zeven jaar sinds ik mijn resolutie als Brussels parlementslid heb ingediend samen met mijn collega's ? ben ik toch trots op dit groene resultaat. Ik kan me wel niet van de indruk ontdoen dat had het Zoniënwoud bv. in de provincie Antwerpen gelegen er misschien meer media-aandacht voor geweest was. Of ligt het aan het feit dat bossen en bij uitbreiding alle groene zones tout cour niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen ? Verontrustend aangezien Vlaanderen vandaag al tot de bosarmste regio's van Europa behoort en het bosareaal gaat er met deze Vlaamse regering er nog steeds verder op achteruit.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.