09 jul 2018

Zero Waste festival in Parijs

Samen met Arnaud Pinxteren (Ecolo) bezocht Annemie donderdag 28 juni het Zero Waste festival in Parijs. Door middel van workshops, debatten en uiteenzettingen met beleidsmakers, professionelen en actiegroepen, werd een mooi beeld van de verschillende zero waste projecten in Frankrijk geschetst.  

Statiegeld 

In Frankrijk is het statiegeld-verhaal een work in progress. Zo ligt de focus bij het opnieuw introduceren van statiegeld op glazen flessen. Dit slaat vooral op wijn, champagne- en ciderflessen en in mindere mate op bierflessen. De Belgische biermarkt is al veel beter georganiseerd en gestandaardiseerd. Maar microbrouwerijen hebben soms ook problemen om hun flessen te laten spoelen en moeten paradoxaal soms naar Frankrijk uitwijken. Omgekeerd zijn veel Franse drankproducenten niet welkom in België om hun glazen flessen te laten spoelen. Het idee is dan ook om flesspoelderijen op te richten waar kleine brouwers ongeacht hun nationaliteit terechtkunnen.

Standaardisatie van glazen flessen is noodzakelijk om hergebruik van glazen flessen economisch rendabel verhaal van te maken. Maar standaardisatie is moeilijk om in Frankrijk er door te krijgen wegens 'het syndroom du parfumier'. De vorm van de fles, zeker bij wijn, is zoals elke parfumfles uniek en maakt deel uit van het product. Het is in Frankrijk een groot taboe om over te gaan tot andere flesformaten. Momenteel doet men een poging om te starten met de hergebruik van glazen flessen voor fruitsap, cider en bier.

Beleidsmatig wil men inzetten op sensibilisering (o.m. via scholen) met de boodschap 'statiegeld/hergebruik is logisch en de normaalste zaak van de wereld.' Het vraagt een organisatie op gewestelijk niveau (wegens schaalgrootte). Het gaat gepaard met het invoeren van een bonus malus systeem. En er zal een financiële tegemoetkoming worden voorzien want in het begin zijn er zware investeringen voor het hergebruiksysteem. 

Circulair Frankrijk 

De staatssecretaris voor circulaire economie Brune Poirson verduidelijkt het federale beleid. In Frankrijk zijn 14 afvalstromen opgenomen in het REP (Responsabilité Environnemental des Producteurs), een beleid waarin de verantwoordelijkheid voor het afval bij de producenten ligt. Brune Poirson werkt momenteel aan een uitbreiding van de REP naar speelgoed, knutselgerief (bricolage), sportartikelen en sigarettenpeuken.

Daarnaast wil ze de bijdragen van de gemeenten van 8% voor tarification statifs laten zakken naar 3% als ze deelnemen aan circulaire economie doelstellingen.

Op Europees vlak neemt Frankrijk de voortrekkersrol op vlak van een aanpak voor plasticvervuiling. In overleg met alle ministers van leefmilieu/ circulaire economie van alle Europese lidstaten (European Council) is Frankrijk de motor in strijd tegen plasticvervuiling. Frankrijk wil zelfs verder gaan dan wat Europa naar voor schuift. Ze wil niet alleen een verbod van microplastics in cosmetica maar ook in detergenten. Frankrijk wil ook een verplichting van biodegradeerbare plastic. En een verbod op plastic bekers vanaf 2020. En ook een meer straffend beleid voor diegenen die teveel plastic gebruiken.

In Frankrijk wordt momenteel 86% van het glas gerecycleerd. Hergebruik is in een dalende lijn. Frankrijk heeft geen duidelijk standpunt over statiegeld op plastic flessen en blikjes. Eén op de tien plastic flessen wordt gerecycleerd. Dat is veel te laag. Hergebruik van plastic flessen vindt de staatssecretaris moeilijk aangezien de normen voor volksgezondheid zeer streng zijn alsook de impact op transport. Meer en meer worden glazen flessen vervangen door plastic, ook in de horeca.

Ze wil organisch afval tegen 2023 inzamelen bij de bron (huishoudens). Maar in steden is er weinig plaats. Over de straffeloosheid van reclame in brievenbussen met “stop pub” stickers is ze het niet eens want 86% wordt wel gerespecteerd. Ze gelooft in een 'name and shame’ strategie.

Debat voedselverspilling

Er is een debat met Comerso en Too Good To Go, beide organisaties strijden tegen voedselverspilling. Comerso is een logistieke partner voor bedrijven met onverkocht voedsel. Too Good To Go is een app waarmee je (overtollig) eten kunt kopen van restaurants, bakkerijen, supermarkten, ... tegen een gereduceerde prijs. Je bestelt en betaalt via de app en haalt het eten op in de winkel. Ongeveer 3500 handelaars werken nu met Too Good To Go. Hun doel is 100.000 handelaars bereiken.

Sinds kort is er een zeer strenge wetgeving in Frankrijk op vlak van voedselverspilling: alle grote warenhuizen zijn voortaan verplicht om een bestemming te geven aan onverkochte voeding. Dit geeft een boost aan tal van lokale projecten met groot succes. De keerzijde van de medaille is dat 30% van wat winkels nu schenken aan organisaties onbruikbaar is. Dit betekent een oneigenlijke verschuiving van afvalbeheer/kosten naar organisaties die dit moeilijk aankunnen.

Er is wetgeving in de maak over verspilling bij de horeca. Maar men botst op een probleem van volksgezondheid van de producten. 

Ook is er gigantisch veel verspilling van textiel. Recent raakte nog bekend dat grote ketens als H&M en Celio enorme hoeveelheden bruikbare kleding verknippen. Het is een enorme uitdaging om deze tonnen verspilling tegen te gaan.

Annemie besluit dat de goede praktijken op het Zero Waste festival zeer inspirerend voor Brussel zijn. Ook is Frankrijk op sommige vlakken een voorloper in de circulaire economie. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.