13 feb 2012

Zeg niet te gauw er is geen vrouw

Onlangs bleek uit een onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA) van de Antwerpse en Leuvense universiteiten dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in de televisiejournaals opVRT en VTM en bovendien amper als deskundige worden bevraagd. Een vlugge blik op tvbrussel programma's zoals "Polspoel" geeft evenzeer minstens de indruk dat het vooral mannen zijn die aan het woord komen.Hoewel de vrouwen meer dan de helft van de bevolking uitmaken, is hun aandeel in de politieke berichtgeving helaas niet even groot. Annemie Maes: "Zolang we geen duidelijke cijfers hebben, blijven we echter steken in veronderstellingen en giswerk. Enkel op basis van duidelijke cijfers kan het inhoudelijk debat over oorzaken en mogelijke maatregelen gevoerd worden. We hebben nood aan een inhoudsanalyse die de ongelijke verhouding van mannen en vrouwen in de berichtgeving in kaart zou kunnen brengen."

Op vraag van Annemie Maes antwoordde het bevoegde collegelid, Brigitte Grouwels, vandaag in de commissie Algemene Zaken, dat ze de bezorgdheid en de perceptie deelt dat er te weinig vrouwen aan bod komen in de Brusselse media.Het collegelid zal de administratie opdragen om na te gaan wat een dergelijke inhoudsanalyse zou kosten en wat de mogelijke timing ervan zou zijn . Er zijn in het verleden al studies geweest over de Brusselse media maar nooit eerder is deze problematiek behandeld.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.