23 jan 2015

WIFI-straling in kleuterscholen en crèches

Op vraag van Annemie Maes werd in de raad van de VGC gediscussieerd over de blootstelling van jonge kinderen aan straling in crèches en kleuterscholen uit het Nederlandstalig onderwijs. Annemie Maes was enigszins teleurgesteld over het antwoord: er blijken geen gegevens beschikbaar te zijn en de collegevoorzitter wist niet met zekerheid of de Vlaamse infobrochure over straling ook in onze scholen werd uitgedeeld. Hij kon hierover slechts zeggen dat dit 'normaal gezien' wel het geval is. Als Groen pleiten we voor het beter registreren van deze gegevens, voor een degelijk, op cijfers gebaseerd, beleid.   Wel geeft de Vlaamse Gemeenschap de boodschap aan scholen om een zogenaamd 'prudent avoidance'-beleid te voeren. Dat beleid houdt in: het verstandig vermijden, door het nemen van eenvoudige en goedkope maatregelen, van blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. Het gaat dan niet enkel over draadloze toepassingen via wifi, maar ook over het gebruik van gsm-toestellen en dergelijke meer.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.