17 dec 2009

Waterzuivering: Nu alles in het werk stellen opdat dit nooit meer gebeurd!

TV Brussel: Groen!: Aquiris draagt verpletterende verantwoordelijkheid. Video De grote verliezer in het dossier van het waterzuiveringstation Noord is het leefmilieu. Voor Groen! is dit een erg bittere pil.

Minister Huytebroeck en haar kabinet hebben achter de schermen hard gewerkt om de ramp te voorkomen en om de nodige juridische stappen te zetten. Maar ze kon niet verhinderen dat het waterzuiveringstation werd stilgelegd en verschillende dagen stil lag, dus alle kritiek is terecht. Een welles-nietes spel is hier niet aan de orde. Ook minister Huytebroeck beseft dit. Ze heeft op de ministerraad het vertrouwen van haar collega's gevraagd en heeft in de commissie Leefmilieu vandaag mea culpa geslaan.

Aquiris draagt hier echter een verpletterende verantwoordelijkheid en mag niet buiten schot blijven. Het privébedrijf bouwde zelf het waterzuiveringstation dat het nu uitbaat, maar probeert de hoge kosten voor herstellingen af te wimpelen op het gewest en gebruikt hierbij het leefmilieu als chantagemiddel. Aquiris beweert dat het water teveel zand en gruis bevat, waardoor de pompen kapot gaan, maar levert hiervoor op geen enkel moment concrete bewijzen. Een studie heeft intussen aangetoond dat het water niet veranderd is van kwaliteit in vergelijking met de periode van de bouw van het waterzuiveringstation. Zomaar toegeven aan Aquiris zou dus ook niet meteen getuigen van goed bestuur. Aquiris heeft, om pure financiële redenen, een ecologische ramp veroorzaakt.

Essentieel is dat we vandaag kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we de waterzuivering zo snel mogelijk terug opstarten, hoe kunnen we dit soort situaties in de toekomst vermijden en hoe ervoor zorgen dat deze milieumisdaad niet ongestraft blijft? Op dit ogenblik worden pompen uit Nederland aangesloten op het waterzuiveringstation zodat het vandaag of deze nacht opnieuw in werking treedt. De regering zal moeten beslissen of ze voldoende vertrouwen behoudt in Aquiris als concessiehouder. Het Brussels parlement zal dit dossier verder opvolgen. De minister heeft zich geëngageerd om de nodige documenten te bezorgen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.