08 feb 2010

Vraag aan Evelyne Huyttebroeck over het stormbekken in Laken

Zie ook in het nieuwsbladartikel

De Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie en de Brusselse Watermaatschappij zijn op zoek naar een locatie voor een stormbekken van maar liefst 50.000m³ in Jette. Dit zou daarmee het grootste stormbekken van het gewest worden. Het klopt dat enkele wijken in Jette en Laken al meerdere malen zware waterschade hebben opgelopen na hevige stortbuien. Niet alleen begint ons milieu al de gevolgen te dragen van de klimaatopwarming maar vooral de verdichting van het gewest speelt een rol bij deze wateroverlast in een gebied dat van oudsher bekend staat als een drassige moerassige plaats.Het is lovenswaardig dat men structurele oplossingen probeert te zoeken voor de wateroverlast in de Molenbeekvallei. Maar toch stel ik mij vragen over de grootte van het geplande stormbekken, over de plaatsen die naar voor geschoven worden voor dergelijk stormbekken zijnde het jeugdpark van Jette of fase 1 van het Boudewijnpark, en over de noodzakelijkheid ervan.

Mag ik u in dit verband het volgende vragen :

1. Aangezien de oorzaken van de wateroverlast zich vooral stroomopwaarts situeren, lijkt het u niet raadzamer om eerder daar het probleem aan te pakken? Heeft u in dit verband al contact opgenomen met de gemeente Ganshoren en Jette om andere alternatieven uit te werken die zowel de Jettenaren als de Lakenaren (stroomafwaarts) ten goede komen?

2. Zijn we niet eerder gebaat bij andere duurzame oplossingen (bv. creatie van natuurlijke overstromingsgebieden, het behoud en de uitbreiding van groene binnengebieden, systematisch inplanten van groendaken, aanplanten van extra bomen, waterdoorlaatbare parkeerplaatsen,...) in plaats van zeer dure stormbekkens te plaatsen?

3. In Vlaanderen maar ook in tal van buitenlandse steden wordt er werk gemaakt van het scheiden van hemelwater en afvalwater. Zou het niet goed zijn om ook al te starten met dit principe waardoor enerzijds de Molenbeek gevoed wordt door het regenwater en anderzijds het onverdunde afvalwater terecht komt in het zuiveringsstation?

4. In de veronderstelling dat er toch gekozen wordt voor een stormbekken in het jeugdpark of in fase 1 van het Boudewijnpark wat zijn de concrete gevolgen voor het gebruik van het park alsook voor de bomen/speeltuigen/... die er nu staan?Wat is de timing van de werken?

5. Kadert dit stormbekken ook in het Regenplan van het Brussels Gewest?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.