06 jul 2018

Voorstel over onverdoofd slachten in Brussel ingediend

Annemie dient een voorstel van ordonnantie over onverdoofd slachten in. Sinds juni 2018 is het onverdoofd slachten van dieren in Wallonië verboden. Ook in Vlaanderen is er een verbod op onverdoofd slachten vanaf januari 2019.

Annemie wil met de ordonnantie ook een duidelijk kader in het Brussels Gewest scheppen.

Verbod in Wallonië en Vlaanderen

Onverdoofd slachten wordt in Wallonië verboden vanaf 1 juni 2018, maar voor het rituele slachten komt er een overgangsperiode tot 1 september 2019. Ook in Vlaanderen werd een decreet goedgekeurd waardoor het onverdoofd slachten verboden wordt vanaf 1 januari 2019. Vanaf dan zullen dieren enkel ritueel kunnen geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose. Door die verdoving wordt het dier ongevoelig voor pijn. 

Voorstel van ordonnantie in Brussel 

In het Brussels Gewest is het kader voorlopig onduidelijk. Annemie dient daarom een voorstel van ordonnantie over 'de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft' in. 

Het voorstel wil wetenschap, ethiek en religieuze gevoeligheden verzoenen. Het voorstel is enkel dierenwelzijnsbevorderend en is allerminst ingegeven door antireligieus sentiment. Zo is bijvoorbeeld in een land als Zwitserland onverdoofd slachten al sinds 1893 verboden om loutere redenen van dierenwelzijn (het verbod stond van 1893 tot 1978 in de Zwitserse Grondwet), vanaf 1978 is het verbod opgenomen in de Zwitserse dierenbeschermingswet.

Het voorstel van ordonnantie wil een een nieuw artikel invoegen in de Dierenwelzijnswet (wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren) en enkele artikelen wijzigen. Het doel van het voorstel van ordonnantie is het leed van de dieren tijdens het slachten te beperken.  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.