01 dec 2017

Voor het eerst, intentieverklaring over klimaatbeleid met alle parlementen

De Kamer en de drie deelstaatparlementen zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke verklaring over het klimaatbeleid in België. Het is de eerste maal dat een dergelijk initiatief plaatsvindt. Het gaat om een intentieverklaring, waarin de delegaties van de Kamer, het Brussels, Vlaams en Waals Parlement de Europese klimaatdoelstellingen onderschrijven, en een aantal aanbevelingen doen om die te bereiken. De tekst, die nog in een definitieve vorm gegoten moet worden, wordt overgemaakt aan de Belgische delegatie aan de klimaatconferentie, COP23, die momenteel in Bonn plaatsvindt. Het interparlementair klimaatoverleg onderschrijft de routekaart van de Europese Commissie die de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 procent ten opzichte van 1990 in 2030 en indien mogelijk 95 procent tegen 2050. Daartoe worden een reeks aanbevelingen voor de federale en deelstaatregeringen gedaan, zoals het streven naar een geleidelijk verbod op het gebruik van personenwagens met motoren op fossiele brandstoffen tegen 2050 en de versnelde uitbouw van alle mogelijke alternatieven. Annemie Maes erkent dat ze twijfelde over de slaagkansen van het initiatief. "De tekst mocht niet te zwak zijn. We hebben als groenen duidelijk gemaakt wat de ondergrens voor ons was." 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.