19 okt 2010

Voor de plaatsing van openbare vuilnisbakken voor afvalsortering in het Brussels Gewest.

Op initiatief van Béatrice Fraiteur (MR-FDF) met ondersteuning van Annemie Maes (Groen!) ondertekenen negen Brusselse volksvertegenwoordigers (uit meerderheid en oppositie) een resolutie. Al jaren bestaat de selectieve huis-aan-huisophaling van afval in ons Gewest. Vanaf 1 januari 2010, is het sorteren van afval verplicht geworden voor alle Brusselaars. Maar er is tot nu toe onvoldoende initiatief genomen om afvalsortering ook mogelijk te maken in de publieke ruimte. Annemie Maes: "Als je burgers wil overtuigen hun afval thuis te sorteren, moet je er als overheid voor zorgen dat je dit opentrekt, en ook mogelijk maakt in de openbare ruimte. Voor mensen is het onbegrijpelijk dat zij drie verschillende vuilniszakken moeten kopen, terwijl op straat alles simpelweg in één bak verdwijnt, zónder sortering."

Tegen 2020 moet, om de Europese doelstellingen te halen, minstens 50% van het afval worden gerecycleerd. Dit zal heel wat inspanningen vergen, en daarom moet de overheid het goede voorbeeld geven. Dat kan met de plaatsing van sorteervuilnisbakken in de openbare ruimte. Dat kan geleidelijk aan door bvb. te beginnen met vuilnisbakken in de buurt van scholen te plaatsen. Op die manier bereik je meteen een belangrijke doelgroep.

Met deze resolutie vraagt het parlement aan de regering iets uit te voeren dat in het regeerakkoord is opgenomen: Geleidelijk aan de openbare vuilnisbakken vervangen door sorteervuilnisbakken. "Dat we onze krachten bundelen over meerderheid en oppositie getuigd van een algemeen gevoel van verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering, die voor de niet-gewestwegen bij de gemeentes ligt, kan dat trouwens ook van pas komen." aldus Annemie Maes.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.