07 apr 2009

Verkozen! Elected! Elue!

Groen Brussel heeft een schitterend verkiezingsresultaat neergezet in Brussel: 2 zetels in het Brussels Parlement (Bruno De Lille en Annemie Maes) en ook 1 groene Brusselaar in het Vlaams Parlement (Luckas Vandertaelen). Dit goede resultaat is er gekomen dank zij een goed inhoudelijk programma, dank zij een uitstekende campagne in teamwerk met talrijke groen leden, dank zij de dynamiek van jong Groen, dank zij de wijze raad van Groen plus... maar vooral dank zij de steun van de talrijke kiezers die duidelijk voor een groen project gekozen hebben. Ook proficiat aan onze zusterpartij Ecolo die het in Brussel ook uitstekend gedaan heeft.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.