19 jun 2012

Verkeersbord B22 geeft fietsers een extra duwtje in de rug

Over M2 en B22 Staatssecretaris Bruno De Lille heeft, samen met minister Grouwels ,  een proefproject voorgesteld met het nieuwe verkeersbord B22 dat fietsers toestaat rechts af te slaan en daarbij door het rood te rijden. De maatregel heeft als doel het fietsen nog sneller en aantrekkelijker te maken en past perfect in het Iris 2 mobiliteitsplan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de eerste wegbeheerder die de nieuwe maatregel in ons land invoert. Hoewel deze mogelijkheid in Nederland en Duitsland al langer bestaat en het verkeersbord enkel op conflictvrije kruispunten komt, botst de maatregel op heel wat weerstand. Nochtans loopt het proefproject op een aantal conflictvrije kruispunten in Brussel en is de maatregel helemaal niet gevaarlijk, in tegenstelling tot wat sommigen beweren.

Annemie Maes: "Fietsers staan gemiddeld een vijfde van hun reistijd stil voor het rood licht. Vaak zouden ze echter op een veilige manier kunnen doorrijden. De borden die toelaten om rechtsaf te slaan betekenen tijdswinst en geven de fiets nog een extra streepje voor op de auto." Dat de autolobby de maatregel als verwarrend bestempelt is geen verrassing.  Maes: "Toen ik nog voorzitter was van de Brusselse fietsersbond werd het beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd (M2-bord) waardoor fietsers een eenrichtingsstraat in beide richtingen mogen nemen. Ook toen werd de maatregel als gevaarlijk afgedaan, terwijl dit juist een grote stap voorwaarts betekende."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.