18 mei 2016

Verbreding van de Brusselse Ring: het kan anders

? Groen en Ecolo hielden op donderdagochtend 12 mei een symbolische actie tegen de verbreding van de Brusselse Ring. De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat ze de Brusselse Ring zal verbreden tussen Groot-Bijgaarden en Zaventem. Op sommige plaatsen komen er maar liefst 6 rijstroken bij. Laten we deze onzin stoppen, de werken duren 10 jaar, 10 jaar van chaos voor alle automobilisten. Er zijn alternatieve oplossingen: laten we daar voor gaan, vooraleer 1,2 miljard euro te verspillen. In april besliste de Vlaamse regering om de Brusselse Ring tussen Groot-Bijgaarden en Zaventem te verbreden. Op dit traject zullen op sommige plaatsen 6 nieuwe stroken aangelegd worden (4 rijstroken, 2 pechstroken). Annemie Maes, parlementslid: "De totale kost voor de werken loopt op tot 1,2 miljard euro. De werken starten in 2019 en duren 10 jaar, 10 jaar chaos op de Ring. Met als resultaat meer luchtvervuiling en meer geluidsoverlast voor de buurtbewoners. De verbreding van de Ring zal ook de verkeersdruk op de stad verhogen." Verkeersdeskundigen zijn het nochtans eens: Meer rijvakken trekken extra verkeer aan, waardoor de Ring snel terug zal dichtslibben? met nog meer files tot gevolg. De file zal zich gewoon verplaatsen naar het eerstvolgende wegdeel dat niet verbreed werd, bijvoorbeeld de op- en afritten. Helaas ontkent de Vlaamse regering dit principe. Groen en Ecolo zijn er van overtuigd dat het anders kan. Er zijn alternatieven: ?

Een betere doorstroming op de bestaande Ring is mogelijk via beter management van verkeer. Door de snelheid te verlagen en aan te passen aan elke situatie met slimme signalisatieborden (zoals nu al gebeurt op andere wegen). En ook door nu al met aangepaste signalisatie het lokale en doorgaande verkeer te scheiden, vermijden we opstoppingen en daalt het risico op ongevallen. Het overgrote deel van het verkeer rond de hoofdstad is woon-werkverkeer, vijftig procent komt van op minder dan 12 km. "Met de fiets naar het werk wordt vanzelfsprekend als er genoeg geïnvesteerd wordt in veilige fietsverbindingen naar en rond de hoofdstad. Er is bovendien dringend nood aan een uitgebreider openbaar vervoer van en naar Brussel en binnen de Vlaamse Rand. Dit betekent een versnelde uitvoering van Brabantnet, de tramlijnen in Vlaams-Brabant die tot duizenden passagiers per dag kunnen vervoeren," zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen. Ook fiscaal zijn er oplossingen: een slimme kilometerheffing zorgt ervoor dat de verkeersdruk meer gespreid verloopt. Bedrijfswagens vervangen door een mobiliteitsbudget geeft werknemers meer vrijheid om zelf te bepalen hoe ze zich naar het werk verplaatsen. Elke werknemer krijgt een bepaald bedrag dat hij of zij zelf kan besteden aan het woon-werkverkeer. Dat kan zelfs dag per dag anders zijn: met de fiets, met de trein of toch eens een keertje met de wagen. Ecolo-Groen schepenen in Jette Nathalie De Swaef (mobiliteit) en Bernard Van Nuffel (Openbare Ruimte) blijven zich vastberaden verzetten tegen elke uitbreiding van de Ring: "Het Laarbeekbos en de groene zones langs de Ring zijn belangrijke buffers om de buurtbewoners te beschermen tegen de overlast van de Ring".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.