15 mrt 2016

Verbod op Glyfosaat is goed, maar werk aan pesticidenvrij gewest

Verbod op Glyfosaat is goed, maar werk aan pesticidenvrij gewest Na de aankondiging van minister Fremault (CDH) dat ze de herbicide glyfosaat uit het Brussels gewest wilde verbannen, ondervroeg Annemie Maes (Groen) de minister over haar algemene pesticidepolitiek. Ze benadrukte hierbij dat er niet enkel op één boosdoener moet worden gefocust, maar dat we moeten streven naar een gewest zonder pesticiden.  

"We kennen de werking van individuele producten wel vrij, maar de "cocktails" van verschillende producten zijn veel minder bestudeerd en het zijn vaak die cocktails die we in de realiteit zien," aldus Maes. "Daarom hebben we in 2013 ook de pesticidenordonnantie goedgekeurd die streeft naar het uitfaseren van pesticiden bij de verschillende overheidsdiensten."

 

Uit het antwoord van de minister bleek ook dat veel gemeenten al ver staan in deze oefening. Maes haalt het voorbeeld van Jette aan, waar ze met Groen mee in de meerderheid zit. Sinds 2015 gebruikt de gemeente geen pesticiden meer. In Schaarbeek, waar de groenen ook al lange tijd mee besturen, worden de groene zones zelfs al sinds 2004 pesticidenvrij beheerd.

 

De meeste gemeentes hebben het gebruik van glyfosaat sowieso al gebannen en ook Leefmilieu Brussel gebruikt het product niet. Een van de weinige overheidsdiensten die op dit moment wel nog glyfosaat gebruiken, is de MIVB. Annemie Maes roept minister Fremault dan ook op hierover goede afspraken maakt met minister Pascal Smet (sp.a), bevoegd voor mobiliteit om ook daar het aangekondigde verbod zo snel mogelijk in werking te laten treden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.