27 feb 2014

Vanaf 10 maart eindelijk snelle bus naar UZ Jette

Na vijf jaar intensief lobbyen heeft Groen parlementslid Annemie Maes, samen met het UZ-Jette en de gemeente Jette, een snelle openbaar vervoer verbinding bekomen. Personeel, patiënten en studenten zullen binnenkort vlotter van Jette station naar de UZ-campus kunnen pendelen. Dit is mogelijk door een aanpassing van het traject van bus 53. Vanaf 10 maart zal er een zo goed als directe verbinding zijn tussen het station van Jette en het UZ-Brussel. De bus zal er dan slechts een 7-tal minuten over doen om het ziekenhuis te bereiken, wat een halvering van de reistijd betekent.  Maar ook het aanbod kan nog beter.  Vandaag zijn er slechts 4 bussen per uur.  Door een juridisch geschil bij de aankoop zullen extra bussen pas in september worden geleverd.  Vanaf dan zal de MIVB de frequentie dus verhogen.    Vakbonden en directie van het UZ zijn al jaren vragende partij voor een vlottere verbinding met het openbaar vervoer.  Vooral ABVV vakbondsafgevaardigde Christiane Steenhaut, die dit dossier al jaren voor de werknemers van het UZ aankaart, is tevreden met het resultaat. Ondanks de maatregelen die het ziekenhuis op vlak van carpooling, fietsvergoeding, terugbetaling abonnementen openbaar vervoer, ? reeds heeft genomen blijft de ruime omgeving van de Campus verstikken onder de auto- en parkeerdruk. "

Ik hoop dat door deze snellere verbinding meer personeelsleden, studenten en bezoekers voor het openbaar vervoer zullen kiezen.", zegt Annemie Maes. "Uit een enquête afgenomen bij het ziekenhuispersoneel bleek dat verschillende onder hen bereid waren met het openbaar vervoer naar het werk te komen, maar het 'tijdsaspect' bleek de grote spelbreker. Dit argument is nu van de baan."

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.