21 jun 2012

Tijdelijke heraanleg havenlaan komt er

Mondelinge vraag van Annemie Maes aan Minister Grouwels over de tijdelijke heraanleg van de Havenlaan. De regering heeft een principeakkoord over de voorlopige heraanlegvan de Havenlaan. Daarmee krijgt dit dossier, dat al lang aansleept, perspectief op een concrete oplossing. Voetgangers en fietsers kunnen opgelucht uitkijken naar meer comfortabele tijden. Bovendien is deze keer rekening gehouden met de bekommernissen van de buurtcomités en de fietsverenigingen. Het aantal bomen zou behouden blijven. Vanzelfsprekend kijken wij ook uit naar de definitieve heraanleg, maar het is positief dat er intussen concrete ingrepen plaatsvinden, aangezien de Havenlaan al veel te lang een lijdensweg voor zachte weggebruikers is. De buurt rond de laan is in volle ontwikkeling en het is aan de overheid om, in overleg met de buurt, te zorgen voor een zo aangenaam mogelijke omgeving. Wat is de timing voor de voorlopige heraanleg? Voor welk materiaal hebt u gekozen en op basis van welke technische informatie? Wat is het prijskaartje? Blijft het totale aantal bomen gelijk? Hoeveel worden er vervangen door nieuwe? Hoe verloopt het overleg met de buurtorganisaties? Is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de tijdelijke heraanleg? Wat is de timing voor de definitieve heraanleg? Hoe past de voorlopige heraanleg binnen de definitieve heraanleg?  

Antwoord van minister Grouwels

Mevrouw Maes, Mobiel Brussel werd belast met de aanleg van een fietspad op het trottoir. De laanbomen worden behouden. Deze aanleg kan gebeuren zonder stedenbouwkundige vergunning, aangezien het om kleine werken gaat. Dat blijkt ook uit de contacten met het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH).

De werken zullen pas in het najaar kunnen beginnen. De plannen voor de aanleg zullen worden opgesteld op basis van de voorstellen van mijn administratie, namelijk voetpaden en fietspaden op het trottoir in betontegels. Op de plaatsen waar er natuurlijke materialen aanwezig zijn, bijvoorbeeld porfiertegels, zullen deze bewaard worden en indien nodig worden bijgezaagd om het comfort van de fietsers te waarborgen. Deze aanleg krijgt geen volledige steun van de verenigingen van buurtbewoners, die het gebruik van dolomiet blijven aanprijzen, omdat zij vrezen dat de aanleg van een echt voetpad in harde materialen niet verzoenbaar is met het behoud van de bomen. Ik ben echter van oordeel dat dit absoluut gerechtvaardigd is om het comfort van fietsers en voetgangers te verzekeren. De buurtverenigingen hebben in elk geval liever dit dan niets. Het project omvat geen kap van de bomen. Om veiligheidsredenen heeft Mobiel Brussel echter een kapvergunning voor 28 bomen aangevraagd. Dit staat los van het project voor een fiets- en voetpad. Ik heb gevraagd dat gekapte bomen vervangen zouden worden door nieuwe aanplantingen.

De breedte van de geplaveide zones zal beperkt worden tot 2,5 m. De haag die zich nu bevindt tussen het trottoir en de havenreling, zal verwijderd worden, zodat de afstand tussen het nieuwe voetpad en de laanbomen zo groot mogelijk is.

De kostprijs van deze aanleg wordt geschat op maximaal 1 miljoen euro. Zodra de projectplannen klaar zijn, zullen we al nagaan of er voor het project een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Men heeft mij echter al verzekerd dat dit niet het geval is. Voor de studie rond de heraanleg van de Havenlaan was tien jaar nodig. Ik hoop dat de heraanleg zelf niet zoveel tijd in beslag zal nemen. Het is in elk geval mijn bedoeling om dit jaar nog contact op te nemen met de bouwmeester om te zien hoe er opnieuw een overheidsopdracht kan worden opgestart om een heraanleg van de Havenlaan zo goed mogelijk te plannen. Er moet opnieuw een studiebureau worden geselecteerd en er komen procedures voor overheidsopdrachten. Er moet ook rekening worden gehouden met al geplande werken, zoals aan de Picardbrug. Dat wordt in overleg met de bouwmeester in het najaar aangevat. We willen uiteraard een nieuw definitief plan voor de Havenlaan. Er moet worden overlegd met de ruime bevolking en niet alleen met bepaalde wijkcomités en de stakeholders die daar actief zijn.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.