luchtkwaliteit

Brusselaars verdienen een betere bescherming tegen luchtvervuiling

De Brusselse regering zal de deadline van 1 januari 2018 voor de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels gewest niet halen", zegt Annemie. Groen hekelt dat vrachtwagens, bromfietsen en scooters - nochtans erg zware vervuilers - worden uitgesloten van de reglementering. "Voor ons is het onaanvaardbaar dat hierom geblunderd wordt."

Tags: 

Le gouvernement bruxellois se penchera le 2 juin sur le plan air climat énergie

Op de plenaire zitting heb ik Minister Fremault gevraagd wanneer er eindelijk een Brussels gewestelijk plan Lucht Klimaat Energie komt. We wachten er al een jaar op. Recent heeft de Europese commissie België ingebreke gesteld voor het niet behalen van luchtkwaliteitsnormen. België in zijn totaliteit wordt in gebreke gesteld maar het probleem situeert zich vooral in Brussel. Hoog tijd dat de regering in actie schiet.

Tags: 

Alternerend rijden in Brussel ‘niet voor meteen’ - Groen pleit voor drempelverlaging

In reactie op de slechte luchtkwaliteit in Brussel het afgelopen weekend – even was de lucht in Brussel ongezonder dan die in Peking – vraagt Groen dat het pollutiepiekplan verscherpt wordt. Nu treedt fase 1 pas in werking bij het overschrijden van een limiet van 70µg per kubieke meter. De Europese grenswaarde ligt echter op 50µg per kubieke meter. Groen stelt daarom voor de eerste fase al vanaf 40µg/m³ in werking te laten treden om zo de overschrijding van de Europese drempel te kunnen voorkomen.

Tags: 

Annnemie Maes interpelleert minister Fremault over luchtkwaliteit

In de afgelopen commissie leefmilieu interpelleerde Annemie Maes minister Fremault over de luchtkwaliteit in Brussel. Hieronder een selectie van de uitgebreide discussie. Het volledige verslag is hier te vinden, de discussie over luchtkwaliteit staat op pp31-44.

 

Tags: 

Brusselse politieke fracties tegen verbreding Ring

In het Brussels parlement van vrijdag 15 november interpelleerde Annemie Maes minister Grouwels over de beslissing van de Vlaamse Regering om de Brusselse ring te verbreden.  Groen stelde tevreden vast dat alle aanwezige politieke fracties in de commissie financiën hun steun betuigden aan het verzet van de partij tegen deze verbreding.

Tags: 

Nieuwe studie toont aan dat door verbreding Brusselse ring alle toegangswegen dichtslibben

Uit een nieuwe studie over de noodzaak aan verbreding van de Brusselse ring, blijkt dat de zuivere impact van een verbreding met 2 rijstroken alle wegen doet dichtslibben die verkeer naar de ring leiden. “De verbreding verschuift en vergroot de problemen alleen maar. Bovendien toont de studie van Transport and Mobility Leuven aan dat de investering van een verbreding verlieslatend is,” zeggen Groen parlementsleden Hermes Sanctorum (Vlaams) en Annemie Maes (Brussels).

Tags: 

Zuurstofactie Laarbeekbos tegen uitbreiding Ring

Groene zuurstofactie tegen de verbreding van de Ring

Groen en Ecolo Jette trokken zondag 3 juni ten strijde tegen de plannen van de Vlaamse regering om de Brusselse Ring uit te breiden.

Hierdoor wordt het Laarbeekbos bedreigd. Het bos is geklasseerd als Natura 2000 gebied met heel wat opmerkelijke fauna en flora. Het fungeert bovendien als bufferzone tussen de ring en de nabijgelegen woonwijken.  

Tags: 

Pagina's

Abonneren op RSS - luchtkwaliteit