28 nov 2016

Stop negativiteit rond klimaatbeleid!

Deze namiddag was er in de senaat een hoorzitting rond klimaatbeleid, waar Joeri Thijs van Greenpeace en Véronique Ringot van CNCD-11.11.11 kwamen spreken. De boodschap die mij hierover het meeste bij bleef, is de uitspraak van Joeri dat we af moeten van de klimaatnegativiteit en meer de nadruk moeten leggen op de mogelijkheden van een goed klimaatbeleid. Dit is ook de boodschap die ik dag in, dag uit probeer uit te dragen in mijn politiek engagement.   Klimaatbeleid is geen rem op het goede leven. De klimaatopwarming stoppen betekent niet dat we allemaal terug in grotten moeten gaan leven. Integendeel: een goed klimaatbeleid biedt ook tal van andere voordelen. Hieronder 5 redenen waarom we klimaatbeleid  moeten zien als een kans en niet als een belemmering.

 

1. Gezondheidswinst

Elk jaar sterven er 632 Brusselaars vroegtijdig door de slcechte luchtkwaliteit. Een van de belangrijskte oorzaken hier is fijn stof. Het is geweten dat China haar steenkoolcentrales sluit om de luchtkwaliteit te verbetren, maar ook in Brussel is fijn stof in belangrijke mate afkomstig van fossiele brandstoffen. 50% van alle fijn stof en 62% van alle NO2 is afkomstig van vervoer. Autoverkeer aanpakken betekent dus én minder klimaatopwarming én betere lucht. Waar wachten we nog op? In de vorige regering besloten wij dat de MIVB geen dieselbussen meer mocht aankopen, maar de huidige regering draaide deze beslissing helaas om.

 

 

2. Financiële winst

Uit een studie van de SERV blijkt dat het isoleren van je dak een rendement oplevert tussen de 15% en de 50%. In tijden waarin het spaarboekje nog geen 0,5% haalt, absoluut de moeite dus! Zeker de overheid kan hierin een leidende functie nemen. Brussel doet het al goed met de passiefbouwstandaard die we met de Groenen invoerden in de vorige regering, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

 

 

3. Financiële zekerheid

Belangrijke spelers zoals de Nationale Bank van Engeland en Blackrock, de grootste asset manager van de wereld, waarschuwden al  dat klimaatverandering serieuze risico's met zich meebrengt. Staat er al weer een grote beurscrash aan te komen, deze keer door een opwarmende planeet? Niet als we met zijn allen snel actie ondernemen! Daarom dat bv. Allianz, een van de grootste verzekeraars wereldwijd, geen geld meer geeft aan steenkool. Voor Groen moet ook de overheid stoppen met in fossiele brandstoffen te investeren. We dienden hierover ook een resolutie in in het Brussels parlement.

 

 

4. Tijdswinst

Hoeveel tijd spenderen we jaarlijks in de file? In Brussel zo'n 70 uur, waarmee we de 5e slechtste score in Europa halen. Door het openbaar vervoer te bevorderen (waar blijft dat GEN?) en fietsen aantrekkelijker te maken kunnen we en het klimaat aanpakken en de files doen verdwijnen. Meteen 70 uur extra per jaar om je bezig te houden met tal van andere dingen die en pak leuker zijn dan filerijden.

 

 

5. People Power

De energierevolutie biedt ons de kans om af te stappen van een systeem waar een grote speler als Electrabel de hele markt in handen heeft en alles bepaalt. Zelfs in die mate dat ze gevaarlijk oude kerncentrales kunnen openhouden met medewerking van politici, hoewel er eerder werd besloten dat deze dicht moesten. Duisland geeft hier het goede voorbeeld: de deelname van de bevolking en kleine burgercollectieven is een onmisbare schakel in hun Energiewende.

 

 

Het kan anders: 9 voorstellen voor een fossielvrij België

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.