19 feb 2018

Steun voor resolutie over de openstelling van het park van Laken van Ecolo-Groen

"Ik ben blij dat ons van Groen en Ecolo om het koninklijk domein ook voor het publiek open te stellen niet wordt afgeschoten maar een gevolg krijgt. Mijn collega  heeft een mooi pleidooi gehouden in de commissie van leefmilieu op dinsdag 30 januari om het draagvlak te vergroten, ook bij het koninklijk paleis. Zijn voorstel is unaniem gesteund door de commissie leefmilieu. De volgende stappen gebeuren op het federale niveau," reageert Annemie Maes.

voorstel van resolutieArnaud Pinxteren

Charles Picqué gaat openstelling park van Laken aftoetsen bij de koning

Het Brussels parlement vraagt nu aan zijn voorzitter Charles Picqué om de kwestie af te toetsen bij de koning - of toch diens entourage. Doel is zo een beeld te krijgen van hoe het paleis zelf tegenover de mogelijke openstelling staat.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.