27 feb 2013

Statiegeld op blikjes kan helpen Brusselse sorteernorm te halen

Tegen 2020 moet de Brusselaar 50% van zijn afval sorteren. Vandaag zit dat percentage op 25% en nu blijkt dat Net Brussel opnieuw minder blauwe zakken ophaalt wordt nog maar eens duidelijk dat het niet evident zal zijn om de Europese doelstelling te halen. " !", zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid (Groen). Zij pleit dan ook al enkele jaren voor de invoering van statiegeld op blik- en drankverpakkingen.Extra inspanningen zijn nodig

Dergelijk systeem bestaat in Duitsland en Scandinavische landen, parallel met de huis-aan-huisophaling van PMD en blijkt zeer goed te werken. Wie in Duitsland een blikje drank koopt, betaalt sinds 2003 25 eurocent statiegeld. Dat krijgt je dan terug als je de verpakking na gebruik weer inlevert. De maatregel stimuleert het hergebruik van verpakkingen en zorgt voor minder zwerfafval.

Op initiatief van het groene parlementslid, bezocht een parlementaire commissie een Nederlandse onderneming die gespecialiseerd is in de automatische terugname van drankverpakkingen. Het bedrijf maakt automaten die glazen flessen, petflessen en drankblikjes terugnemen en al dan niet statiegeld teruggeven in ruil. Een groot deel van de supermarkten in ons Gewest is al voorzien van dergelijke leeggoedautomaten. In veel gevallen kunnen die goedkoop en gemakkelijk worden aangepast voor de terugname van blikjes.

Annemie Maes: "Dergelijk terugnamesysteem kan helpen om de Brusselse sorteerdoelstelling te halen. Bovendien is het ook een belangrijk wapen in de strijd tegen zwerfvuil, ook een belangrijk pijnpunt in ons Gewest."

In 2010 nam het Brusselse parlement een resolutie aan waarin het parlement de regering vraagt de haalbaarheid van een dergelijk terugnamesysteem te onderzoeken. Annemie Maes zal bevoegd staatssecretaris voor Netheid vragen naar de stand van zaken van dit proefproject.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.