22 okt 2014

Stad krijgt tijdelijke zwembaden

? Schepen van Sport Alain Courtois (MR) wil dat de stad tegen het einde van deze legislatuur er twee tijdelijke zwembaden bij heeft. De exact locatie is nog niet bekend, maar een van de zwembaden zal wellicht langs het kanaal komen. "De doorsnee Brusselaar krijgt op dit moment niet meer de kans om te zwemmen", aldus Courtois. Het Brussels gewest heeft op dit moment 15 openbare zwembaden, waarvan er vier gesloten zijn. De stad Brussel heeft maar drie zwembaden, waarvan het zwembad in Laken op dit moment dicht is. "Het is op dit moment een rampzalige situatie", vertelt Courtois. "De werken in het zwembad van laken zullen eind 2015 afgerond zijn, maar met de heropening van dat zwembad zal er nog altijd een tekort zijn aan zwembaden. 'De baden van het centrum' ontvangt jaarlijks 250.000 zwemmers, het zwembad van Neder-Over-Heembeek zelfs 350.000 zwemmers.67 procent van de gebruikers zijn scholen. Iedere Brusselaar moet het recht hebben om te kunnen zwemmen, en dat kan niet meer gegarandeerd worden, tenzij tussen 15 en 16 uur of na 19.30 uur."

De schepen wil daarom enkele tijdelijke zwembaden op het grondgebied van de stad plaatsen. "Die zouden er langs het kanaal moeten komen, maar ook een plek in het zuiden van de stad wordt onderzocht. Daar beschikken we op dit moment ook niet over een zwembad. Voor het einde van het jaar zullen de definitieve plannen bekend gemaakt worden en de zwembaden zelf zouden in 2016en 2017 gebouwd moeten worden." De kostprijs van een tijdelijk zwembad ligt rond de 100.000 euro.Courtois vraagt nu ook van het Brussels Gewest dat zij van het zwembadentekort een prioriteit maken. "Vooral in het noorden van het gewest is de situatie op dit moment schrijnend. Het zou goed zijn als er in kaart wordt gezet waar momenteel zwembaden zijn en waar er nog nodig zijn. Ook zou er tussen de gemeenten onderling een visie moeten zijn over de zwembadeninfrastructuur."

Die mening is ook Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) toegedaan. "Ik heb in september een interpellatie ingediend bij het Gewest dat er dringend iets gedaan moet worden met de zwembadeninfrastructuur. Het gewest heeft op dit moment veel te weinig zwembaden omdat de bevolking zeer snel gegroeid is, er veel zwembaden momenteel gesloten zijn en omdat er veel scholen de zwembaden gebruiken. Er moeten dus niet alleen meer zwembaden komen, het gewest zou de zwembaden moeten beheren in plaats van de gemeenten. Een gemeente heeft gewoon te weinig expertise om een zwembad op een goede manier te kunnen beheren. Er kan best snel gehandeld worden want de schoolgaande kinderen zijn de dupe van het tekort aan zwembaden", aldus Maes.

Volgens het kabinet van staatssecretaris Fadila Laanan (PS), die belast is met gemeentelijke sportinfrastructuur, moet er een samenwerking komen tussen de verschillende gemeenten. "En dat zou niet enkel op vlak van de zwembaden, maar met alle sportinfrastructuur moeten gebeuren. Op die manier kunnen alle bewoners van het Gewest profiteren van de sportinfrastructuur en kunnen sluitingen beter opgevangen worden", klinkt het daar.

AMAURY MICHAUX, Het Laatste Nieuws, 22 oktober 2014

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.