10 feb 2012

Sorteerplicht wordt uitgebreid en bij niet naleving gesanctioneerd.

Vandaag is in de plenaire vergadering van het Brusselse parlement een ordonnantie aangenomen die ervoor zorgt dat de sorteerplicht veralgemeend wordt voor alle afvalproducenten en die bovendien sancties voorziet voor wie deze regels aan zijn laars lapt. Sinds 2010 zijn in Brussel gezinnen verplicht om hun afval te sorteren. De Groen-fractie is verheugd dat deze sorteerplicht nu ook wordt opgelegd aan Brusselse bedrijven, handelszaken en kantoren. Annemie Maes: "Hierdoor zullen grote hoeveelheden bijkomend afval gerecycleerd kunnen worden. Het doel is om afvalstromen zoals papier en PMD volledig gesorteerd op te halen. Dit is een belangrijke stap om tegen 2020 te kunnen voldoen aan de Europese richtlijn die ons verplicht om 50% van al het afval te recycleren."

Er is bovendien voor gezorgd dat deze verplichting geen dode letter zal blijven. Bedrijven zullen doormiddel van een contract met een afvalophalingsbedrijf moeten kunnen aantonen dat de verwijdering van hun afval volledig volgens de regels verloopt. Wie niet voldoet krijgt een boete. Dit maakt een doeltreffende controle mogelijk.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.