09 jan 2015

Sluikstorten en tijdelijk containerpark aan het Weststation

Annemie Maes interpelleerde in de laatste commissie leefmilieu bevoegd staatssecretaris Fadila Laanan over de site van de NMBS tussen het Weststation en Ossegem. Ze vroeg naar het overleg met de NMBS, meer specifiek over de mogelijkheid om een tijdelijk containerpark aan te leggen op de site. Dit is volgens Groen broodnodig: het gewest kent nu veel te weinig containerparken en zeker in die zone zou dat kunnen helpen de sluikstortproblematiek weg te werken. De staatssecretaris antwoordde hierop dat er gesprekken waren, maar dat een containerpark geen oplossing is. De NMBS wil immers geen meerjarige huurovereenkomst aflsuiten en de investering in een containerpark is te duur om die slechts voor één jaar te verantwoorden. Ook een mobiel containerpark vindt de staatssecretaris geen oplossing, omdat de site niet druk genoeg bezocht wordt en dus meer sluikstort zou aantrekken. De gemeente kan wel participeren aan het project van mobiele containerparken dat in maart 2015 van start gaat. Daarnaast kaartte Annemie Maes ook de sluikstortproblematiek aan. Ze wilde weten welke contacten er waren met privébedrijven in de zone en de organisatoren van markten, nl. de Slachthuizen. Ook vroeg ze welke steun de gemeente Molenbeek van het gewest kreeg om preventief en repressief te kunnen optreden.

Fadila Laanan antwoordde hierop dat het gewest controles uitvoert en in 2014 54 mensen betrapt en beboet heeft en verplicht tot het betalen van de ophaal- en verwerkingskosten van het gestorte afval. Ook wijst ze erop dat het ANB ook regelmatig opleidingen geeft aan gemeentewerkers die belast zijn met de repressieve aanpak tegen dit wangedrag. Bovendien biedt het agentschap administratieve hulp bij het beheer van de dossiers die bestemd zijn voor het parket.

Het volledige verslag van de commissie staat hier. De discussie over het Weststation staat op pp. 32-40.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.