19 jul 2012

Schumanknoop slechts gedeeltelijk ontward

Eind vorige maand trok Brussels parlementslid Annemie Maes, gewapend met videocamera, naar de Beliriswerf aan het Schumanplein om de fietschaos die de werken veroorzaakten, daar in beeld te brengen. Het op youtube is op twee weken tijd al meer dan 640 keer bekeken en zorgde voor vele reacties van verontwaardigde fietsers en voetgangers. filmpje

 

Gisteren vroeg Annemie Maes in de commissie infrastructuur aan minister Grouwels wat ze in tussentijd heeft gedaan om de problematische situatie te verbeteren. De minister deelde mee dat haar kabinet aanwezig was op verschillende werfcoördinatievergaderingen en dat ze er zo heeft mee voor gezorgd dat verschillende obstakels werden verwijderd en kleine aanpassingen werden doorgevoerd (wegnemen houten paaltjes, ?). Ze gaf wel toe dat de zone tussen het Schumanplein en het begin van de wetstraat erg problematisch blijft. Twee stromen fietsers en voetgangers (heen en terug) moeten nog steeds hun weg banen op één voetpad van 1,5m breed. De enige manier om dat knelpunt weg te nemen is door de auto op dat stuk volledig te bannen. Daar werd, volgens de minister, niet voor gekozen uit angst voor sluipverkeer door de omliggende woonwijken. Maes betreurt deze beslissing maar bedankte de minister voor haar inspanningen. Ze hoopt wel dat Beliris intussen zijn lesje heeft geleerd en bij toekomstige werven de fietser onmiddellijk als volwaardige verkeersgebruiker zal meenemen en niet zal wachten tot de fietslobby de wantoestanden weer moet aankaarten.

 

Een erg positieve verandering is de extra fietsstrook in de Wetstraat die op de rijbaan is aangebracht. Jammer dat deze enkel aangebracht is voor de duur van de werken, tot 15 september en niet blijft. Annemie Maes: "Hoewel de fietsstrook niet in de werfzone ligt wordt deze wel fel geapprecieerd. Het gemengde voet- en fietspad op de Wetstraat is door het toenemende fiets- en voetgangersverkeer helemaal verzadigd.". Het parlementslid sluit zich aan bij de vraag van de Fietsersbond om ook in de tegengestelde rijrichting een permanente fietsstrook aan te brengen. Dat kan door de huidige strook te halveren en de rijvakken lichtjes op te schuiven. Op die manier krijgen de voetgangers langs de twee zijden een breed en comfortabel voetpad en komen de fietsers niet langer in conflict met voetgangers.

 

Minister Grouwels is het idee van een permanente fietsstrook in de Wetstraat niet ongenegen. Ze laat dan ook tellingen uitvoeren om de voetgangers- en fietsersstromen in kaart te brengen. Zij is van mening dat een nieuwe inrichting van de Wetstraat, met meer plaats voor de zachte weggebruikers, nodig is. Wordt dus vervolgd ?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.