05 dec 2014

Salarisverhoging voor kabinetsleden?

Salarisverhoging voor kabinetsleden? [] De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voorziet een budgetverhoging voor de kabinetten van de Collegeleden met 275.000 euro voor het jaar 2015. Annemie Maes, fractieleider van oppositiepartij Groen in de VGC-raad, reageert verontwaardigd: 'Het lijkt ons, in besparingstijden, logisch dat kabinetten een inspanning leveren, net zoals ze dat verwachten van de administratie en de bevolking.'
 

Het zou gaan om de drie kabinetten binnen het VGC: van collegevoorzitter Guy Vanhengel (Open Vld) en collegeleden Pascal Smet (sp.a) en Bianca Debaets (CD&V). Naast een verhoging voor 2015 van 275.000 euro, wil het College van de VGC ook een wijziging doorvoeren op de begroting van 2014 van 250.000 euro. Hardwerkende mensen verdienen een salarisverhoging, was de uitleg van collegevoorzitter Guy Vanhengel. 'Wat dan met de personeelsleden van de administratie en de verenigingen?', vraagt Annemie Maes zich af. 'Ook zij werken hard, maar op hen wordt bespaard. In het verenigingsleven zien sommigen zelfs hun job bedreigd omdat projecten worden stopgezet.'

De VGC is bevoegd voor gemeenschappelijke materies als cultuur en onderwijs van de Vlamingen in het Brussels Gewest. Vrijdag moet de Raad van de VGC, die bestaat uit de Nederlandstalige leden van het Brussels parlement, de begroting goedkeuren voor het jaar 2015.

Dinsdag vond de eerste commissie plaats waarin de begroting werd besproken. Groen stelt vast dat de begroting zoals elk jaar in evenwicht is, maar heeft vragen bij de keuzes die daarbij gemaakt worden. De partij vindt ook dat er voor ouders die op zoek zijn naar een plaats in het onderwijs of kinderdagverblijf niet veel verandert: 'In tegenstelling tot wat eerder aangekondigd werd in het regeerakkoord en de beleidsverklaring is dit niet de begroting die volop inzet in een versnelde creatie van nieuwe capaciteit.' Ook de verhoopte toename in middelen uit het Stedenfonds is er niet gekomen. Daaruit blijkt volgens Groen eens te meer dat Vlaanderen weinig liefde toont voor Brussel.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.