29 mrt 2013

reiziger staat centraal in nieuwe beheersovereenkomst MIVB

De nieuwe MIVB beheersovereenkomst voor de komende 5 jaar werd gisteren door minister Grouwels en de CEO van de MIVB in het parlement voorgesteld. Dit nieuwe contract is ambitieus en een uitgelezen kans om de kwaliteit en de dienstverlening van het Brusselse openbaar vervoer naar een hoger niveau te tillen waarbij voor het eerst de reiziger duidelijk centraal staat. In de commissie infrastructuur van het Brussels Parlement werd gisteren het nieuwe beheerscontract 2013-2017 voor de MIVB voorgesteld. Brussels parlementslid Annemie Maes is tevreden met het geleverde werk. "Wat hier voor ligt is een ambitieus beheerscontract. Nooit, sinds het ontstaan van het gewest (1989) is er een investeringsprogramma geweest van dergelijk groot belang: een investeringsbudget van 2,2 miljard euro voor de komende 5 jaar. Brussel krijgt extra geld door de 6de staatshervorming, geld dat exclusief in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd." De uitdagingen zijn ook niet min. Zo mogen we ons verwachten aan een stijging van de vervoersvraag met 30% tegen 2017 (i.e. van 348 miljoen naar 415 miljoen verplaatsingen per jaar) en zelfs met 75% tegen 2025. Daar bovenop heeft het Brussels Gewest, met het IRIS II plan de ambitie om de huidige autodruk met 20% te verminderen tegen 2018. Kortom: het aanbod moet op korte termijn sterk toenemen zonder in te boeten op kwaliteit voor de reiziger. We hebben dus nood aan concrete en haalbare scenario's op korte termijn. Dit nieuwe beheerscontract toont de wil aan om grote stappen vooruit te zetten. De reiziger komt centraal te staan in de dienstverlening van de MIVB. Dit betekent hogere frequenties, meer capaciteit, een goed comfort, een veilige en nette omgeving, een heldere lijnvoering en een beperking van de wachttijd en het aantal overstappen. - Bussen en trams die mee vast zitten in het autoverkeer kunnen niet langer. Er wordt sterk geïnvesteerd in een hogere commerciële snelheid door maximaal vrije bus- en trambanen te voorzien en alle 450 kruispunten uit te rusten tegen 2015 met verkeerslichtenbeïnvloeding waarbij bus en tram voorrang krijgen. Enkel op deze manier kan het openbaar vervoer de concurrentie met de wagen aangaan. - Tot slot zullen er optimale condities gecreëerd worden voor inter-modaliteit. Op het grondgebied van het Brusselse gewest zijn maar liefst 4 verschillende vervoersmaatschappijen actief. Elk met hun eigen net, eigen dienstverlening en aparte tarieven. Dat moet in de toekomst veranderen. Annemie Maes: "In de toekomst zou de reiziger niet meer hoeven na te denken met welke OV maatschappij hij zal reizen in Brussel. Een eengemaakt betalingssysteem (Mobib), eengemaakte haltes en allesomvattende infoborden van de verschillende netwerken moeten elkaar maximaal aanvullen. Dat deze infrastructuur aan verschillende vervoersmaatschappijen toebehoort zou de reiziger haast niet mogen merken.".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.