02 dec 2011

Red het klimaat van bankroet

10.000 km ligt België van Durban, waar de lidstaten van de VN samenkomen voor de Klimaattop. Die 10.000 km willen zo'n 80 organisaties, samen met alle bezorgde burgers, symbolisch overbruggen met een feestelijke optocht door Brussel. Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen! stapt mee en roept iedereen op om mee te doen: "Na de teleurstellende resultaten van de klimaatconferenties in Kopenhagen en Cancun, is het dringend tijd voor een ambitieus klimaatakkoord.  Miljoenen mensen wereldwijd zijn vandaag al slachtoffer van de klimaatverandering, de armste landen vaak als eerste."   In België moet elk bevoegdheidsniveau zijn verantwoordelijk nemen.  Het Brussels gewest doet al heel wat inspanningen. Het gewest wilt het autoverkeer met 20% terugdringen door de mobiliteit aan te passen op maat van de fietser, de voetganger en het openbaar vervoer. In tegenstelling tot de Vlaamse regering stelt het Brussels Gewest zich wel tot doel de CO2-uitstoot  met 30% te verminderen tegen 2025. Concreet doen ze dat door in te zetten op het energiezuinig maken van woningen. "We zijn er nog lang niet, maar het Brussels Gewest zet wel meer en meer stappen richting een Eco-capital". Aldus Maes.

 

Groen! vindt het daarom onverantwoord dat het Brussels Gewest moet opdraaien voor de beslissing van de nieuwe federale regering om de fiscale aftrek  voor energiebesparende maatregelen terug te schroeven. Het mogen voor Groen! niet de toekomstige generaties zijn die de crisis betalen veroorzaakt door de banken die het niet al te nauw namen met de regels en de ethiek.

'Red het klimaat van bankroet' is dan ook de slogan waar Groen! mee opstapt in de betoging.

 

"Er is een krachtig signaal nodig. We kunnen nu intelligent investeren in een groene economie die duurzame jobs oplevert en onze planeet vrijwaart. Doen we dan niet, dan vergokken we de toekomst van onze kinderen." Besluit Maes.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.