23 jan 2018

Rechtszaak Luchtkwaliteit: Groen pleit voor burgerpanel

De Brusselse regering neemt onvoldoende maatregelen om de slechte luchtkwaliteit aan te pakken. Dat zegt de rechter in de rechtszaak die vijf Brusselaars en de NGO Client Earth aanspanden. De rechtbank vraagt ook advies aan het Europees Hof over de metingen. "We zijn tevreden dat de rechter een duidelijk signaal geeft. Hoog tijd dat de Brusselse regering de terechte bezorgdheid van de Brusselaars ter harte neemt. Waarom laat ze de Brusselaars in een volgend burgerpanel niet mee beslissen welke maatregelen nodig zijn?" reageert Annemie. Groen pleit voor burgerpanel rond luchtkwaliteit In oktober startte het Brussels Parlement met een eerste burgerpanel: een geslaagd project waarbij 40 Brusselaars werden uitgenodigd voor een debat rond mobiliteit. "Een allereerste signaal dat de Brusselse regering kan geven, is zo snel mogelijk een tweede burgerpanel rond luchtkwaliteit organiseren."

Annemie reageert, "De Brusselaars maken zich terecht zorgen. Er sterven jaarlijks 630 Brusselaars vroegtijdig door slechte luchtkwaliteit." Groen deelt de verontwaardiging en bezorgdheid van de Brusselaars en dringt aan bij de Brusselse regering om veel sneller concrete maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Groen stelt een LEZ+ voor

"De Brusselse regering kan niet langer in gebreke blijven. De invoering van de lage-emissiezone (LEZ) is een belangrijke eerste stap, maar niet voldoende. Groen pleit daarom voor een LEZ+ die naast maatregelen om dieselmotoren te ontmoedigen ook inzet op het beter isoleren van gebouwen, het promoten van schone verwarmingstechnologieën, een bomenplan en citizen science', met meer metingen en sensibilisering inzake luchtkwaliteit. Bovendien vragen we een volledige dieselban tegen 2025 en een slimme kilometerheffing," zegt Annemie.

Achtergrond rechtszaak luchtkwaliteit

Vijf Brusselse burgers hebben samen met de NGO Client Earth het Brusselse gewest voor de regering voor de rechter gedaagd voor inbreuk van de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit. De klacht gaat over twee zaken:

  1. De bijna constante overschrijding van de Europese norm van stikstof dioxode, NO2 sinds 2010 (de overschrijdingen liggen op sommige plaatsen tussen 150% en 200% van de norm - 40mg per m³. 
  2. Het niet-meten van de luchtvervuiling op de meest vervuilde plaatsen, zoals Kunstwet en Belliard (er zijn meetstations op die plaatsen, maar de data wordt niet gepubliceerd en gerapporteerd).

Er lopen al twee inbreukprocedures van de Europese Commissie tegen Brussel wegens het schenden van de richtlijn: voor fijn stof (PM 2.5 en PM10) en voor NOx.

Tussentijdse uitspraak

Het luchtkwaliteit-plan

De Europese richtlijn verplicht de lidstaten om een luchtkwaliteitplan aan te nemen in geval van overschrijding. Daarin moet in detail worden beschreven welke strategie en maatregelen binnen een bepaald tijdskader zullen worden aangenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

De Brusselse regering is van mening dat ze al een dergelijk plan hebben: het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan (GLKE). De rechter heeft echter in zijn tussentijds verdicht geoordeeld dat het GLKE zeker niet kan gelden als een luchtkwaliteitplan. Het is niet in die zin opgevat en bevat geen passende maatregelen om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden, zoals de richtlijn vooropstelt. Daar blijft het gewest dus duidelijk in gebreke.

Meetstations

De aanklagers vinden dat de regio op de meest vervuilde plaatsen moet meten, wat nu niet gebeurt. De Brusselse regering zegt dat ze voldoen aan de richtlijn doordat de meetstations geplaatst zijn op representatieve plaatsen voor de Brusselse luchtkwaliteit. Verder zegt de verdediging dat er geen overschrijding is als er gekeken wordt naar het gemiddelde van de 6 sensors. 

Hier was de rechter voorzichtiger: er worden twee prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie

> Ten eerste wil hij weten of hij als nationale rechter kan oordelen of meetpunten rond luchtvervuiling zodanig gekozen en ingericht zijn dat ze de realiteit vertekenen, en of hij kan bevelen tot plaatsing op plekken met de hoogste concentraties luchtvervuiling.> Ten tweede wil de rechter graag het oordeel van het EU-Hof of te hoge luchtvervuiling in één enkel meetstation al een overschrijding van de wettelijke grenswaarden inhoudt, of dat men zich daarvoor moet baseren op het gemiddelde van alle meetstations op het grondgebied.

Reactie

Client Earth heeft vertrouwen dat het Europese Hof in het voordeel van aanklagers zal oordelen, zoals dat volgens hen al elders gebeurde.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.