22 jun 2016

Plastic zakken eindelijk aangepakt

Groen reageert positief op het voornemen van Minister van leefmilieu Marie Christine Marghem die, onder druk van Europa, kiest voor een minimumprijs voor alle boodschappentassen. Hoewel de maatregel natuurlijk breder gaat, zijn de groenen vooral blij dat hiermee iets wordt gedaan aan het plasticprobleem. "Jaarlijks komt naar schatting 20.000 ton afval in de Noordzee terecht, waarvan een groot deel bestaat uit plastic," aldus Annemie Maes, parlementslid voor Groen. "Dit is een slechte zaak voor het milieu, maar ook voor de mens, want dat plastic komt terecht in de voedselketen en dus ook op ons bord." Groen toont zich tevreden dat de minister met deze maatregel de plasticproblematiek erkent. De huidige vrijwillige overeenkomst van grootwarenhuizen heeft al geleid tot 80% minder plastic wegwerpzakjes, maar het gemiddeld verbruik van 97 wegwerpzakjes per persoon per jaar moet verder naar beneden. Liefst zouden de groenen een totaalverbod zien, maar gezien Brussel en Wallonië dralen met de uitvoering van hun verbod en Vlaanderen in deze niet verder komt dan onderzoeken, is dit toch al een stap in de juiste richting. Het is daarbij essentieel dat de maatregel snel wordt ingevoerd en binnen een relatief korte termijn geëvalueerd. Want indien het beoogde effect niet op korte termijn wordt behaald moet het beleid bijgestuurd worden Voor Groen zit het probleem wel niet alleen bij de plastic zakjes, maar bij alle soorten plastic verpakking. "Het is natuurlijk goed om de plastic zakken aan te pakken, maar de minister zou ook werk kunnen maken van alle onnodig voorverpakte producten," aldus de groenen. "Wat is de meerwaarde van individueel in plastic verpakte komkommers en paprika's? Dit soort overbodige verpakking moet ook aangepakt worden."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.