31 jan 2017

Plastic in de Zenne?

Plastic soep Dat onze oceanen één grote plasticsoep zijn is ondertussen wel al bekend, maar die plastic komt natuurlijk ergens vandaan. Zoals Jeremy Irons ons vertelt in de topdocumentaire "The Majestic Plastic Bag" zijn rivieren een van de snelwegen waarvan ons plastic afval gebruik maakt op weg naar het grote afvaleiland in de alantische oceaan. Wereldwijd eindigt zo'n 10 miljoen ton per jaar in de zee. Aan dit tempo zwemt er in 2050 net zoveel vis als plastics in de zeeën en oceanen.  

 

 

Het gaat hierbij natuurlijk om meer dan plastic zakjes. Plastic is er in soorten en mate: van zakjes tot flessen, maar ook microscopisch klein; de zogenaamde microplastics of microbolletjes die gebruikt worden in cosmeticaproducten of industriële toepassingen (zandstralen). Via zwerfvuil en sluikstort, industriële lozingen en het huishoudelijk afvalwater komen deze plastics in het milieu terecht. Net de abundantie zorgt ervoor dat de ophoping van al die plastic troep in het landschap, aan onze kusten en in de oceaan een belangrijke bedreiging vormt voor het leefmilieu en onze gezondheid. Eens die plastics in zee belanden is opkuisen zo goed als onmogelijk. Voorkomen dat er nog plastics in zee terechtkomen lijkt dan ook de enige manier om grote milieuschade te voorkomen.

 

 

De Zenne wordt niet gemonitord

Je zou dus denken dat er goed op gelet wordtdat onze waterlopen geen ongelimiteerde stroom van plastic naar de zee voeren, maar niets is minder waar.  Uit recent onderzoek van de UGent bleek dat de waterzuiveringsinstallatie in Destelbergen slechts 44,6% van de microplastics uit het water haalt. In Nederland slaagt men er in om 90% plasticafval, inclusief de microplastics, op te vangen. Een Duitse installatie haalt zelfs 97%. In Brussel wordt de concentratie plastic in de Zenne gewoon niet gemonitord en de waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord er niet op gericht is om plastic uit het water te halen. In de woorden van de minister: (commissieverslag, volledige discussie vanaf p. 63)

 

 

#hetkananders

Om dringend de kwaliteit van ons oppervlaktewater te verbeteren willen wij met Groen:

  1. dat het onderzoek naar het aandeel microplastics in rivieren uit te breiden naar meer Belgische waterzuiveringsinstallaties dan enkel die van Destelbergen,
  2. dat de drie gewesten samen met de buurlanden laten bestuderen welke waterzuiveringstechnieken het beste zijn om die dan ook in te voeren,
  3. dat er frequent wordt gemeten en bijgehouden hoeveel microplastics er in het oppervlaktewater zitten.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.