14 mrt 2012

Personeel MIVB steeds vaker slachtoffer van verbaal geweld

Uit cijfers blijkt dat de laatste jaren verbaal geweld op MIVB toeneemt, terwijl gevallen van fysieke agressie stagneert. Op vraag van Annemie Maes (Groen) over geweld op bestuurders en veiligheidspersoneel van de MIVB antwoordde minister Grouwels dat er in 2008 er 202 gevallen van fysieke agressie tegen medewerkers van de MIVB voorkwamen. In 2009 zouden dat er 135 zijn en in 2010 193.Wat verbale agressie betreft waren dat er in 2008 552, in 2009 559 en in 2010 716.In tegenstelling tot fysiek geweld is verbale agressie helaas toegenomen en wordt deze tendens ook in 2011 voortgezet. Evenwel moet er worden opgemerkt dat er tussen 2008-2010 een verhoging van het aantal ritten is en het aantal reizigers is geweest.113 incidenten gaven in 2008 aanleiding tot gerechtelijk onderzoek. Van die 113 dossiers zijn er 29 nog lopende bij het parket, 16 hebben of zullen voorwerp uitmaken van een zitting en 68 werden zonder gevolg geklasseerd door het parket.In 2009 waren dat 78 dossiers, waarvan 45 nog lopende, 4 voorwerp van een zitting en 29 zonder gevolg geklasseerd.In 2010 waren dat er 84, 57 zijn nog lopende, 7 voorwerp van een zitting en 20 zonder gevolg geklasseerd. Deze cijfers zijn door Annemie Maes (Groen) opgevraagd bij minister Grouwels.

Annemie Maes beklemtoont: "Als we de doelstellingen uit Iris II, nl. een daling van de autodruk met 20% tegen 2018, willen halen, dan moeten we blijvend aandacht hebben voor veiligheid en comfort van zowel reizigers als MIVB-personeel.".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.