01 sep 2011

Parlementslid op stage bij Van Gansewinkel

Voka-initiatief zeer positief onthaald. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, organiseert, via diverse stages, een moment van ontmoeting tussen politici en ondernemers. Het Voka-programma 'Onderneming & Politiek', nodigt parlementsleden uit om stage te doen bij bedrijven, en stelt bedrijfsleiders voor om op hun beurt de werking van het politieke bedrijf te leren kennen. Brussels Parlementslid voor Groen! Annemie Maes grijpt deze kans met beide handen. "Om mijn werk als parlementslid goed te kunnen doen, is het belangrijk dat ik een beter idee krijg hoe grote bedrijven handelen en waarom. Via deze driedaagse stage, hoop ik meer inzicht te krijgen in de werking van het bedrijfsleven, dat zonder twijfel cruciaal is in onze maatschappij" bevestigt Maes. Van Gansewinkel: Denkt niet in afvalstromen, maar in grondstoffen en energie.

Groen! trekt in haar afvalbeleidsvoorstellen vooral de kaart van afvalpreventie, hergebruik en recyclage. Stilaan komen we terecht in een wereld van schaarse hulpbronnen. Het gebruik van afval als bron van grondstoffen wordt in een groeiend aantal landen werkelijkheid.  Als Vlaanderen en Brussel sociaal én economisch leefbaar willen blijven,  zijn investeringen in een duurzame wijze voor preventie/recyclage van afval  broodnodig.  Van Gansewinkel haalt bvb. vertrouwelijk (bank)papier op, versnipperd dit, sorteert en dit wordt opnieuw voor 99.99% omgezet in printpapier, toiletpapier of keukenrol. Industriële papiervellen krijgen een tweede leven als papier voor puntzakfrietjes in Amsterdam, Vlaamse kranten en tijdschriften eindigen als isolatiemateriaal in Oost-Europa.

Stage van Annemie Maes.

Woensdag 31 augustus, maandag 5 en maandag 12 september zal de Brusselse fractievoorzitter van Groen! stagelopen bij Van Gansewinkel. "Afvalbeleid is voor mij, en voor Groen! in het algemeen heel belangrijk. Vandaar dat het mij boeiend lijkt om een driedaagse stage te volgen bij Van Gansewinkel, toch een zeer belangrijke speler terzake" aldus de fractieleider van Groen! in het Brussels Parlement. Maes hoop heel wat bij te leren gedurende deze drie dagen, en op die manier ook inspiratie op te doen voor haar parlementair werk in de toekomst.  

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.