26 okt 2012

Parking plus: tijd voor een tweede adem

Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) ondervroeg donderdag in de commissie Sociale Zaken en Gezondheid de Brusselse regering over het project Parking Plus. Het systeem wil tegemoetkomen aan het parkeerprobleem van huisartsen en thuisverzorgers. Door middel van een Parking Plus sticker kunnen Brusselaars de ongebruikte plaats voor hun garage aanbieden aan hulpverleners. In zijn antwoord stelde collegelid Vanhengel dat het aantal deelnemende garages over heel het Brussels gewest op anderhalf jaar van 239 naar 574 gestegen is door bekendmaking via de media en gemeentelijke infoblaadjes, maar vooral door een huis-aan-huisronde van jeugdverenigingen. Door problemen met de softwareleverancier lag de website echter een hele tijd stil en werd de promotie daarom op een laag pitje gezet. Annemie Maes: "Zorgverleners hebben het vaak moeilijk om een parkeerplaats te vinden in de buurt van de patiënt, terwijl een bezoekje meestal maar een half uur of minder duurt en dit schrikt heel wat hulpverleners af om in Brussel aan de slag te gaan. Groen pleit er dan ook voor snel werk te maken van een nieuwe bekendmakingsronde, onder andere in samenwerking met plaatselijke jeugdbewegingen."

Minister Vanhengel suggereerde in zijn antwoord dat het promoten van Parking Plus eventueel een taak zou kunnen zijn voor het gewestelijk parkeeragentschap. Een interessante piste, vindt Maes: "de parkeerproblemen die zorgverstrekkers ondervinden worden nu vaak misbruikt als argument tegen het schrappen van parkeerplaatsen en het voeren van een evenwichtig mobiliteitsbeleid."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.