21 apr 2011

parking plus: goed systeem, dringend meer bekendheid nodig

Parking Plus is een project dat wil tegemoetkomen aan het parkeerprobleem van huisartsen en diensten voor thuisverzorging. Deze problemen worden namelijk vaak aangehaald als argument tegen het schrappen van parkeerplaatsen. Op dit moment zijn er helaas bitter weinig deelnemers. Annemie Maes, Brussels Parlementslid voor Groen!: "We moeten dringend inzetten op de algemene verspreiding van dit goedkope en efficiënte systeem." Thuishulpverleners, zoals huisartsen en verplegers, hebben vaak het probleem dat ze maar moeilijk een parkeerplaats vinden in de buurt van hun patiënt. Dit terwijl een bezoek van een thuishulpverlener aan een patiënt vaak maar een twintigtal minuutjes duurt. Deze parkeerproblemen schrikken heel wat hulpverleners af om in Brussel aan de slag te gaan. Het systeem van Parking Plus, dat in september vorige jaar gelanceerd werd in ons Gewest, kan dit probleem op een relatief makkelijke manier oplossen. De bedoeling is dat mensen de ongebruikte plaats voor hun garage kunnen aanbieden aan hulpverleners. Concreet schrijven hulpverleners zich in op parkingplus.be, betalen jaarlijks 50 euro, en ontvangen een sticker om op hun wagen te kleven. De eigenaars van garages geven zich telefonisch op, per brief of via de website, en geven hun akkoord dat hulpverleners een zeer beperkte tijd voor hun garage mogen parkeren. Die garage is ook van een sticker van Parking Plus voorzien.

Bevoegd minister voor gezondheid in de GGC, Jean-Luc Vanraes, antwoordde op een vraag van Annemie Maes dat er, voor heel het Brussels Gewest, momenteel 85 zorgverstrekkers deelnemen aan het project, en dat 239 burgers hun garage registreerden. Dat is gemiddeld zo'n 12,5 garages per gemeente. Voor 1000 Brussel gaat het om slechts 7 geregistreerde garages. Annemie Maes: "Die cijfers zijn eerder bedroevend. Parking Plus is een eenvoudig systeem dat, indien het voldoende verspreid is, echt probleemoplossend kan zijn. Groen! vraagt dan ook dat men een tandje bij steekt om het project bekender te maken, en op die manier aan de klachten van zorgverleners tegemoet te komen. Zo hoeft men niet ten allen koste telkens die extra parkeerruimte te voorzien."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.