06 okt 2015

Pak pollutiepieken echt aan

De reportage van Terzake toonde het nog maar eens aan: Vlaanderen en Brussel zijn Europese top als het gaat over smerige lucht. Dat is altijd zo, maar zeker in de komende wintermaanden kunnen we ons weer  aan serieuze pollutiepieken verwachten. Hoog tijd dat dit plan hervormd wordt om tenminste al de allerergste vervuiling te voorkomen. Afgelopen dinsdag ondervroeg Annemie Maes minister Fremault over haar voornemen het pollutiepiekplan te hervormen. Het deed plezier te zien dat de minister onze analyse volgt en ingaat op enkele van onze voorstellen. Een eerste kritiek die we al geruime tijd formuleren is dat de voorspellingen die de aanleiding vormen voor het afkondigen voor het pollutiepiekplan niet nauwkeurig genoeg zijn. Na een schriftelijke vraag van Annemie Maes bleek dat in de afgelopen 3 jaar het pollutiepiekplan twee maal niet in werking trad, wanneer achteraf bleek dat het toch nodig was. De minister kondigde nu aan dat de voorspellingsmethode herzien zou worden. Een tweede kritiek is dat het alternerend rijden van de huidige tweede fase moeilijk te handhaven is en niet noodzakelijk de juiste auto's treft. Het treft willekeurig de even of oneven nummerplaten ne niet per se de meest vervuilende motoren. Wij stellen dan ook al een tijd voor om te kiezen voor het verbieden van de meest vervuilende motoren. De minister lijkt daar nu op in te gaan: ze stelde aan Leefmilieu Brussel de vraag om dit te onderzoeken.

  • Een derde kritiek is dat de drempelwaarden voor het in werking treden van het pollutiepiekplan veel te laag liggen. Hier is de actie van de minister niet meer dan een pleister op een houten been. Ze voert een nieuwe drempelwaarde in: vanaf een vervuiling van 50µg treedt binnenkort 'fase 0' in werking. Deze maatregel is echter zuiver sensibiliserend, zoals de huidige 'fase 1', waarvoor de grens op 70µg blijft liggen. Maatregelen die écht een verschil maken, zoals het weren van de meest vervuilende voertuigen, treden pas in werking vanaf 100µg, het dubbele van de Europese grenswaarde!

Groen moedigt de minister aan voor de stappen die ze zet in de juiste richting, maar wil haar toch oproepen om nog daadkrachtiger op te treden. Slechte luchtkwaliteit is een stille doder en alle Brusselaars ondervinden er problemen van. Vooral de armsten. Het kan dan ook niet dat we nu moeten wachten tot de vervuiling twee keer zo erg is als Europa toelaat vooraleer er actie wordt ondernomen. Het is goed dat de maatregelen hervormd worden, nu moeten enkel de drempels nog verlaagd worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.