28 jun 2016

Overstromingen: een interregionale aanpak is meer dan ooit nodig

De Commissie leefmilieu keurde vandaag unaniem de resolutie van Ecolo Groen goed in het Brussels parlement over de intergewestelijke coördinatie voor de preventie van overstromingen en waterkwaliteit van de Zenne. Het voorstel van resolutie was ingediend door Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) en is mee ondertekend en gestemd door Els Ampe (Open VLD), Jef Van Damme (SPa), Brigitte Grouwels (CD&V),Ahmed El Ktibi (PS), Eric Bott (Défi), Pierre Kompany (Cdh) en Vincent De Wolf (MR). De groenen zijn zeer tevreden met deze steun. De recente wateroverlast toont eens te meer dat er dringend nood is aan maatregelen ter bestrijding van overstromingen in de Zennevallei. Groen en Ecolo willen dat Brussel, Vlaanderen en Wallonië beter samenwerken om het overstromingsgevaar van de Zenne in te dijken. De rivier stroomt namelijk door de drie gewesten. Het voorstel krijgt steun van oppositie en meerderheid. Het voorstel van de groenen vraagt dat er een formele samenwerking komt met het Vlaamse en Waalse gewest over overstromingspreventie in de Zennevallei. "We moeten gegevens over het waterniveau in de hele Zennevallei beter uitwisselen", zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. "Water kent namelijk geen grenzen. Het is daarom nodig dat we de Zenne in elk gewest goed in de gaten houden." Daarnaast willen de Brusselse groenen een betere co?rdinatie komen om de waterkwaliteit van het Zennewater te verbeteren. Ten slotte vragen ze de regering om een gemeenschappelijk beheersplan op te stellen tegen overstromingen in de Zennevallei en die te integreren in de metropolitane gemeenschap. "Het stroomgebied van de Zenne loopt door de drie gewesten van ons land. Een efficiënt waterbeleid, of het nu gaat over de kwaliteit van het afvalwater of de strijd tegen overstromingen, veronderstelt dan ook een nauwe samenwerking tussen de verschillende beheerders van de waterlopen. En die is er vandaag onvoldoende", aldus Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo. "De drie parlementen -Vlaams, Waals en Brussels - hebben een paar jaar geleden al het voorbeeld getoond door gezamenlijke commissies en terreinbezoeken te organiseren over deze problematiek over gewestgrenzen heen. Nu is het aan de Brusselse regering om dit om te zetten in concrete beleidsdaden" aldus Maes en Pinxteren.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.