19 jun 2013

Opmars elektrische fiets versterkt nood aan degelijke fietsinfrastructuur

De elektrische fiets is al lang geen vreemde eend meer. Geregeld zie je een fietser fluitend en in een stevig tempo een helling opfietsen. Verkoopscijfers tonen het aan, de consument heeft zijn weg naar de 'pedelec' gevonden. Sinds afgelopen najaar heeft ook Blue Bike zijn assortiment fietsen uitgebreid met fietsen met elektrische trapondersteuning. Hoog tijd, vonden Groen parlementslid Annemie Maes en senatrice Freya Piryns, om eens van nabij te gaan kijken wat de troeven, maar evenzeer de knelpunten zijn van de elektrische fiets. Zij brachten in de Senaat een aantal experts samen rond de vraag: "Hoe kunnen we het potentieel van dit 'nieuwe' vervoermiddel maximaal gaan ontwikkelen zonder aspecten als verkeersveiligheid uit het oog te verliezen?". Een eerste belangrijke vaststelling bleek het grote gebrek aan studies en cijfermateriaal over dit thema. Voor echte grondige analyses is het dus nog te vroeg. Ook over terminologie bestaat nog heel wat discussie: is er nood aan een aparte categorie met specifieke verkeersregels of blijft de elektrische fiets een fiets en zijn er geen aparte regels nodig?Belangrijke consensus toch ook: aangezien de elektrische fietser een iets hogere snelheid haalt dan de traditionele fietser heeft zeker hij baat bij degelijke, veilige en voldoende brede fietsinfrastructuur. Nog te vaak een pijnpunt in onze contreien. Freya Piryns: "

Een boodschap die ik zeker zal onthouden is: wat goed is voor de elektrische fiets, is goed voor de fietser in het algemeen. Dit is een extra reden om een tandje bij te steken op vlak van goede fietsinfrastructuur."

Annemie Maes: "Het was het een zeer boeiende uitwisseling, met een hoop vragen uiteraard, maar evenzeer concrete beleidsaanbevelingen. We gaan deze nu rustig verwerken en ze, waar mogelijk, omzetten in politieke initiatieven."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.