20 dec 2011

Ook spoorwegbermen voortaan opgenomen in Brussels Ecologisch Netwerk

Dinsdag werd in de commissie leefmilieu van het Brussels Parlement het ontwerp van ordonnantie natuurbehoud gestemd en goedgekeurd. Deze nieuwe wetgeving legt duidelijke procedures op die een beter natuurbehoud moeten garanderen en stelt de uitwerking van een Brussels Ecologisch Netwerk tot doel. Groen! bekwam extra aandacht voor groene ruimtes die niet als natuurgebied worden ingekleurd en benadrukte het belang van openbaarheid van bestuur. Vindt Annemie Maes, fractieleider van Groen! in het Brussels Parlement: Maar er is meer groen dan dat, stelt Maes: "

 "Het is van groot belang dat we het groen dat er in Brussel nog is, ten volle beschermen."  "Met het Zoniënwoud, de Woluwevallei, de Molenbeekvallei, Verrewinkel en diverse parken en tuinen hebben we echte groene pareltjes in het Brussels Gewest." Ook spoorwegbermen, middenbermen van verkeerswegen, parkgebieden en binnenterreinen van huizenblokken kunnen waardevol zijn en moeten mee worden opgenomen in het Brussels Ecologisch Netwerk." Onder impuls van Groen! werd dit amendement unaniem goedgekeurd.

Ook van de belang vindt Maes de openbaarheid van bestuur. Zij legde verschillende amendementen voor die aanstipten dat elke gemeente werk moet maken van het duidelijk zichtbaar maken van aankondigingsaffiches bij een openbaar onderzoek.  "Te vaak nemen enkele gemeentes het niet al te nauw met de openbaarheid van bestuur. Het is nochtans van groot belang dat buurtbewoners en milieuverenigingen actief betrokken worden." besluit Annemie Maes.  Ook deze wijzigingen werden unaniem aangenomen door de commissieleden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.