06 jun 2011

Offensief tegen zwerfvuil: statiegeld op drankblikjes.

Op initiatief van Brussels Groen! Parlementslid Annemie Maes trekt een parlementaire commissie morgen, dinsdag 07/06 naar Nederland. De commissie leefmilieu van het Brussels parlement, samen met een afvaardiging van de staatssecretaris voor netheid en minister voor leefmilieu, bezoekt daar een onderneming die gespecialiseerd is in de automatische terugname van drankverpakkingen. Aanleiding voor de studiereis is een resolutie, goedgekeurd in het 2010, waarin het Brussels parlement de regering vraagt om 'de gescheiden omhaling van drankblikjes en de haalbaarheid van het statiegeld te onderzoeken.' Annemie Maes: "De openbare netheid is een pijnpunt in ons gewest. Drankblikjes en petflessen maken een belangrijk deel uit van het zwerfvuil op straat. We moeten op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. De verzameling van drankblikjes en petflessen in ruil voor statiegeld is een mogelijke piste."Er zijn een aantal succesvolle voorbeelden uit het buitenland: Wie in Duitsland een blikje drank koopt, betaalt sinds 2003 25 eurocent statiegeld. Dat krijgt je dan terug als je de verpakking na gebruik weer inlevert. De maatregel moest het hergebruik van verpakkingen stimuleren en de hoeveelheid zwerfafval terugbrengen en kent duidelijk succes. Het systeem bestaat ook in Scandinavische landen.

Het Nederlands bedrijf maakt automaten die glazen flessen, petflessen en drankblikjes terugnemen en al dan niet statiegeld teruggeven in ruil. Een groot deel van de supermarkten in ons gewest is al voorzien van dergelijke leeggoedterugnameautomaten. In veel gevallen kunnen die goedkoop en gemakkelijk worden aangepast voor de terugname van blikjes.

Met deze studie-uitstap hoopt Groen! de regering te overtuigen van de nood aan een verhoogde strijd tegen zwerfvuil. Jaarlijks zijn er 100 duizenden blikjes die moeten worden opgeruimd. Ze zorgen voor visuele hinder, zijn slecht voor het milieu, en het kost handenvol geld aan de Brusselse overheid en gemeenten om ze op te ruimen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.