09 sep 2010

Noodkreet: installeer meer openbare toiletten!

Als een reiziger in Brussel aankomt, wordt hij bij het buitengaan aan de grote treinstations, aan bepaalde metrostations (Beurs) of in bepaalde stukken openbare ruimte (bv. Sint Katelijnekerk) regelmatig met een sterke indringende urinegeur geconfronteerd. Het

Brussels gewest kent al jaren een aantal welbekende zwarte punten inzake wildplassen. Hoewel er elke dag wordt gepoetst, blijft het probleem bestaan.

Het masterplan openbare
toiletten van de Brussels staatssecretaris Kir probeert het probleem nu aan te
pakken door het aanbod van openbare toiletten te verhogen en prioriteit te geven
aan de drie grote Brusselse stations. Prima! Alleen moet hij erover waken dat men meer gericht en efficiënt op zoek gaat
naar de juiste oplossing voor elk specifiek probleem. Zo is wildplassen voornamelijk een mannelijke zaak en voor dit
probleem men moet men zich in eerste instantie tot deze doelgroep richten. De ideale oplossing voor dit
probleem bestaat erin duidelijk zichtbare
gratis urinoirs te installeren. Daarnaast is er ook een zeer grote nood aan
propere goed onderhouden openbare toiletten voor vrouwen en kinderen. Maar ook
hier moet men onderscheid maken tussen een doelpubliek dat bereid is om voor
proper onderhouden wc's een klein bedrag te betalen en anderen voor wie zelfs
een kleine bijdrage een stap te ver is en de openbare ruimte dan maar gebruiken
als gratis openbaar toilet. Ten slotte moet men, nadat het aanbod sterk
verhoogd is, veel kordater optreden tegenover zij die volharden in de boosheid.
Alternatieve straffen zoals het mee opkuisen van uitwerpselen en urine behoort tot de mogelijkheden.

Belangrijk
is dus, en normaalgezien zou dit ook de conclusie moeten zijn van de heer Kir,
dat als men door het aanbieden van openbare toiletten overlast en geurhinder
wil voorkomen, deze voorzieningen gratis moeten zijn. Iets wat bij het massaal
plaatsen van dure openbare toiletten financieel moeilijk haalbaar is.
Goedkopere urinoirs in combinatie met
vrouwentoiletten kunnen en moeten daarom toch gedeeltelijk een oplossing
bieden.

We hopen een
vastberaden aanpak van de staatssecretaris en rekenen er op om zeer spoedig al
de eerste gratis urinoirs en openbare toiletten te kunnen verwelkomen. Een tip:
begin met de fietsenstalling aan het Noordstation aan de Europabusloketten en
het metrostation Beurs. Deze 2 plaatsen worden nu al door tal van openbaar
vervoerreizigers en fietsers gemeden omwille van de jarenlange stank.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.