19 jul 2012

Nood aan tram op Thurn & Taxis

De site Thurn & Taxis zal zich de komende jaren volop ontwikkelen. Het is dan ook van essentieel belang deze te ontsluiten met openbaar vervoer. In de laatste commissie infrastructuur van dit werkjaar vroeg Annemie Maes minister Grouwels naar de stand van zaken op dit vlak. De minister antwoordde dat ze een studie had laten uitvoeren waaruit blijkt dat een tramlijn van en naar de site erg rendabel is. Bovendien zou een lijn dwars door het terrein een hoger potentieel hebben dan wanneer deze langs de Picardstraat zou lopen, richting Belgica. De regering beslist op korte termijn over het tracé. In de eerste fase van de ontwikkeling wordt de site ontsloten met een efficiënte buslijn. Parlementslid Maes spoorde de minister aan om toch snel werk te maken van de tramlijn. Lees ook het artikel op brusselnieuws.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.