29 okt 2013

Nieuwe Reyerssite als volwaardig stadsdeel klaar tegen 2023

De Commissie Ruimtelijke Ordening van het Brussels parlement, waar Marie Nagy voorzitter van is, bracht een bezoek aan de Reyerssite. Het Brussels gewest heeft namelijk ambitieuze plannen met het stadsdeel waar de VRT en de RTBF gehuisvest zijn. De parlementsleden kregen donderdag 24 oktober een uitgebreide toelichting van het Agentschap Territoriale Ontwikkeling (ATO) over het richtschema en een rondleiding op de site door de projectleiders van VRT en RTBF.  De zone (425.000m²) kenmerkt zich vandaag door een gebrek aan structuur en verscheidenheid. Er zijn de grote televisiemaatschappijen, stedelijke industrie, leegstaande kantoorgebouwen, huisvesting, de E40 die de stad inloopt en verschillende braakliggende gebieden. Het richtplan wil de zone op een structurele manier vorm geven en het potentieel valoriseren. Dit naar het voorbeeld van een 21ste eeuwse versie van een mediawijk zoals het BBC Media Centre in Londen.

Er wordt gekozen voor een transformatie van de wijk met een gezond evenwicht tussen de verschillende activiteiten: 55% woningen, 30% media-activiteiten, 10% handel, 5% openbare voorzieningen zoals kribbes of scholen.  In totaal zal 40% van de ruimte openbaar worden ingevuld. Groen en Ecolo hebben bij de ontwikkeling van het richtplan steeds de kwaliteit van het leefmilieu als prioriteit naar voor geschoven.  Het huidige park achter de VRT gebouwen zal heringericht en opengesteld worden voor buurtbewoners. De huidige gebouwen van VRT en RTBF zullen, nadat de nieuwbouw er staat, afgebroken worden en plaats maken voor extra groene ruimte. De E40 wordt omgevormd tot een 'Parkway', met minder rijstroken en groene buffers die de snelweg naar een stedelijk niveau brengen.

De plannen hebben deze week zowel van de gemeenteraad van Schaarbeek als van de raad van bestuur van VRT groen licht gekregen. Ook de RTBF en het Brussels Gewest zullen eerstdaags formeel het samenwerkingsakkoord bekrachtigen. De verschillende partners kunnen dus vanaf nu rond de tafel om de plannen verder te concretiseren.  

Annemie Maes (Groen) toont zich tevreden: "Er is zeer hard gewerkt door ATO om een gedragen project uit te werken en ze zijn daar zeer goed in geslaagd. Alle partners tonen zich enthousiast. Persoonlijk ben ik blij dat de VRT in onze hoofdstad kan blijven. Ook de VRT uitzendtoren- een icoon in het Brussels landschap- blijft behouden"

Marie Nagy (Ecolo) :"Het is ook een goede zaak dat de impact van de E40 verminderd zal worden en dat er extra groene ruimte bij komt, dat bovendien toegankelijk zal zijn voor buurtbewoners. We dringen er bovendien op aan dat de uitwerking van de concrete plannen tot de effectieve realisatie van het nieuwe stadsdeel in nauw overleg gebeurt met de omwonenden".

De economische activiteiten hebben ook een sterke vervoersvraag.  Maes: "Het mobiliteitsaspect moet nog grondig bestudeerd worden. Toch is er heel wat potentieel om de site beter te ontsluiten met het openbaar vervoer. De groenen zullen in de toekomst blijven pleiten voor een duurzame oplossing van het mobiliteitsvraagstuk." 

Marie Nagy (Ecolo) : "Tegen 2023 zou in principe alles achter de rug moeten zijn: een masterplan voor de site wordt verwacht tegen 2016, de start van de werken in 2017, de verhuizing van de VRT en RTBF begin 2020, de afbraak van de huidige gebouwen en sanering nog eens 2 jaar later waardoor in 2023 een totaal nieuw stadsdeel zal  bestaan" . 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.