13 dec 2011

Nieuwe ordonnantie moet biodiversiteit in natuurgebieden beschermen

In de commissie leefmilieu werd dinsdag voor het eerst het ontwerp van ordonnantie natuurbehoud besproken. Deze nieuwe wetgeving legt duidelijke procedures op die een beter natuurbehoud moeten garanderen en stelt de uitwerking van een Brussels Ecologisch Netwerk tot doel. Groen! ziet hierin een kans om biologisch waardevolle natuurgebieden te beschermen en de biodiversiteit in Brussel te versterken. Vindt Annemie Maes, fractieleider van Groen! in het Brussels Parlement: Wel valt volgens Maes op dat groene zones in het Gewest oneerlijk verdeeld zijn.

 "Het is van groot belang dat we het groen dat er in Brussel nog is, ten volle beschermen." "Met het Zoniënwoud, de Woluwevallei, de Molenbeekvallei, Verrewinkel en diverse parken en binnentuinen hebben we echte groene pareltjes in het Brussels Gewest." "Deze liggen vaak in de rijkere gemeenten. In armere wijken is de dominante kleur steevast grijs. Het creëren van groen in meer achtergestelde wijken moet een aandachtspunt blijven van deze regering."

De rol van de milieuverenigingen moet ten volle versterkt worden vindt Maes: "Deze verenigingen hebben de kennis van de groene gebieden en die kennis moeten we ten volle inzetten. Zij hebben vaak ook doorheen de jaren een sterke band opgebouwd, omdat zij vele van de groene gebieden in Brussel gered hebben en steeds zijn blijven verzorgen. Deze verdienste moet gevaloriseerd worden."

Voor Annemie Maes is het cruciaal dat niet al het natuurgebied ten dienste van de mens komt te staan. De verstedelijking en bezoekersdruk verdringen volgens Maes vaak de biodiversiteit van waardevolle groengebieden: " We moeten voldoende natuurgebieden beschermen tegen de mens en ongeschonden doorgeven aan de volgende generaties." besluit Maes.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.