15 dec 2011

Na valse sint nu ook valse mannen van de vuilkar

In Brussel bestaat de gewoonte dat de vuilnismannen van NetBrussel een nieuwjaarsfooi komen vragen aan de deur. Officieel mag dit vanwege hun werkgever pas vanaf 16 december. Net als de voorbije jaren, zijn er echter heel wat kapers op de kust. Er circuleren alweer verschillende verhalen over personen die zich voordoen als personeelslid van Net Brussel en zo proberen wat geld los te weken. Vaak proberen ze zichzelf een officiële look te geven door op voorhand flyers met hun foto in de brievenbussen te stoppen. In zo'n flyer stellen ze zelf dat er heel wat fraude plaats vindt en vragen ze enkel aan hen geld te geven, omdat zij de enige echte zouden zijn. Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen!: "In sommige buurten van Brussel circuleren al drie verschillende versies van zulke flyers, steeds met andere mannen op en steeds zonder het logo van NetBrussel." Annemie Maes ondervroeg staatsecretaris Emir Kir, bevoegd voor openbare netheid over deze zaak omdat ze vindt dat zowel de bewoners als de werknemers van Net Brussel hier het slachtoffer van zijn. Het probleem is volgens Maes dat echter niemand deze maatregel kent

 "Elk jaar opnieuw vraagt het parlement de minister hier tegen op te treden. De huidige regeling is dat NetBrussel folders voorziet vanaf 16 december met daarin de ophaalregeling voor het nieuwe jaar die dan uitgedeeld worden door de personeelsleden op het moment dat ze aan de deuren hun fooi gaan vragen." . "Het wordt de fraudeurs op deze manier wel erg makkelijk gemaakt." vindt ze.

 Maes vraagt een eenduidige oplossing en stelt voor dat dit elk jaar opnieuw in het begin van de maand december wordt gecommuniceerd. "Zo zouden de personeelsleden naast deze folder ook hun werkbadge kunnen tonen om zich echt kenbaar te maken." stelt het parlementslid van Groen! voor.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.