19 apr 2012

Minder grofvuil, meer Net Brussel

In het nieuwe netheidsplan van de Brusselse regering staat dat men het huidige systeem van grofvuilinzameling wil hervormen en verbeteren. Een goede zaak, volgens Groen parlementslid Annemie Maes: "Dit is absoluut dringend nodig, want in vergelijking met andere steden scoort Brussel ontzettend slecht op dit vlak."   Brussel beschikt over 2 gewestelijke en 7 gemeentelijke containerparken. Samen staan zij in voor een jaarlijkse inzameling van 29,07 kg grofvuil per inwoner. Als verschillende acties zoals de deur-aan-deur ophaling van grofvuil, het plaatsen van tijdelijke containers en de ophaling van sluikstorten, worden mee geteld, komt de hoeveelheid ingezameld grofvuil op 54 kg/inwoner/jaar in Brussel. Nog altijd bijzonder weinig wanneer we naar resultaten van andere steden kijken. Steden als Antwerpen, Gent en Lille doen het stukken beter met respectievelijk 176kg, 168kg en 104kg/inwoner/jaar. Brussel haalt dus slechts 1/3 van de resultaten van Gent of Antwerpen. Dit blijkt uit een vergelijkende studie van 2011 die in opdracht van Leefmilieu Brussel werd uitgevoerd.

 

Het nieuwe netheidsplan dat vorige week door de Brusselse regering werd goedgekeurd, wil daar onder impuls van de ecologisten eindelijk verbetering in brengen. Zo worden er verschillende scenario's onderzocht die de doeltreffendheid van de bestaande containerparken zouden kunnen verbeteren en de toegankelijkheid ervan kunnen verhogen. Bovendien zou het aantal gewestelijke containerparken tegen 2014 van 2 naar 4 worden gebracht.

 

Annemie Maes: "Ik ben blij dat het nieuwe netheidsplan van de Brusselse regering ruimte voorziet voor een betere inzameling van het grof vuil van de Brusselaars. De cijfers uit deze studie tonen aan dat het beter kan en moet. We moeten ambitieus durven zijn."

 

Voor het parlementslid is het belangrijk dat er prioritair werk wordt gemaakt van betere openingsuren van de containerparken, een uitbreiding van de ingezamelde afvalstromen en een afschaffing van de dagelijkse beperking van 2m³ die gratis mag worden ingeleverd. "In plaats daarvan zou men beter werken met een beurtensysteem zoals bijvoorbeeld in Gent wordt toegepast. Daar krijgt elke inwoner jaarlijks 12 gratis beurten, nadien moet men betalen. Het maakt dan niet uit of je die beurten mooi spreidt doorheen het jaar, of deze, bij verhuis of grote werken, allemaal in enkele weken opgebruikt.", aldus Maes.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.