28 jun 2012

Meetfiets helpt bij planning werken

Annemie Maes ondervroeg gisteren in de commissie Infrastructuur minister Grouwels over de eerste resultaten met de meetfiets die op haar suggestie werd aangekocht door het Brussels gewest.Op de meetfiets is een apparaat aangebracht  dat de effenheid van fietspaden meet dmv registratie van trillingen. Door een dergelijke fiets in te zetten om de toestand van de fietspaden in kaart te brengen, kan je gericht investeren. In het najaar van 2011 werd de eerste Brusselse meetfiets voorgesteld aan de pers. Maes: "De meetfiets bewijst overduidelijk zijn nut. Een aantal straten, zoals de Industrielaan, waren in zo'n slechte staat dat de werken vooruitgeschoven werden in de planning en al meteen na de zomer uitgevoerd zullen worden." Heel wat fietspaden liggen er slecht bij, terwijl veiligheid en comfort essentieel zijn, willen we  mensen overtuigen de fiets te nemen. Het gebruik van een meetfiets zorgt voor duidelijke informatie, op basis waarvan gewest of gemeente de herstellingswerken kunnen plannen.

Op dit ogenblik is het de Fietsersbond die met de fiets rondrijdt en systematisch alle wegen aandoet. Helaas is de aanwerving van een controleur nog steeds lopende. Annemie Maes: "Na de zomer, wanneer het volledige rapport klaar is, kom ik zeker op dit onderwerp terug. Het zou interessant zijn het volledige overzicht en de daarop gebaseerde planning van de werken te bespreken in de commissie Infrastructuur."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.