19 jan 2016

Meerderheid verwerpt resolutie één grote lage emissiezone

Vandaag werd in de commissie een resolutie van de MR besproken voor het invoeren van een permante lage-emissiezone in het Gewest.  Groen, Ecolo en N-VA steunden het voorstel. Meerderheidspartner sp.a onthield zich. De resolutie riep de Brusselse regering op om een permanente lage-emissiezone in te voeren. Groen en Ecolo lieten ook een amendement opnemen dat voorzag in sociale begeleidingsmaatregelen. Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen klaagt aan dat het Gewest zo lang talmt met het invoeren van de lage-emissiezone. "De Lage Emissiezone wordt ons nu al zo lang beloofd, maar concreet zien we weinig vooruitgang. In België sterven er dagelijks 32 mensen door de slechte luchtkwaliteit. Elke dag zonder maatregelen om hier iets aan te doen, is er één te veel. Daarom moet de lage-emissiezone ook permanent zijn en niet tijdelijk zoals er nu op tafel ligt." De groenen waren vooral blij met het voortschrijdend inzicht bij de MR wat betreft de omvang van de zone. Maes: "Toen MR ons in februari 2015 voorstelde om samen een resolutie in te dienen, kozen zij nog resoluut voor meerdere kleine emissiezones. Daarom konden we toen hun voorstel niet steunen. Ondertussen realiseren zij zich ook dat zo'n ingreep enkel zinvol kan zijn op schaal van het hele gewest en dus steunden wij hun voorstel met plezier." De bevoegde minister Céline Frémault (CDH) houdt vast lokale lage-emissiezones die enkel ingaan bij zware vervuilingspieken.

Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo, beklemtoont tenslotte dat de lage-emissiezone een stap in de goede richting zou zijn, maar slechts een klein deel van de oplossing. "Het allerbelangrijkste blijft om de autodruk te verlagen. Naast de lage-emissiezone moet er dus ook dringend werk gemaakt worden van een zonale heffing en het versterken van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.