02 okt 2009

Meer fair trade in Brussels Parlement

Woensdag 30 september hebben Brussels Parlementsleden Elke Van den Brandt en Annemie Maes actie gevoerd vóór meer fair trade in Brussel. Meer bepaald wilden ze meer producten uit eerlijke handel in het Brussels Parlement zélf. De politica's hadden hierover een onderhoud met de voorzitster mevrouw Dupuis. Er werd haar een Fair Trade mand overhandigd.

Dupuis ging akkoord om in de toekomst bij elke aankoop van het parlement te kiezen voor Fair Trade producten.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.